Kalncempju bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000135

Adrese:

"Cempji 2", Kalncempji, Kalncempju pag., Alūksnes nov., LV-4342

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25664417 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietne
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības interneta vietne
Citas iestādes vietne Kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Velga Ločmele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000045762

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0543

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

691A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Kalncempjos 1890. gada 13. martā nodibinājusies Kalnamuižas dziedāšanas biedrība, kas kļuva par kultūras darba centru kalncempiešu vidū, un pastāvējusi lidz 1916. gadam. Biedrība organizēja pagasta sabiedrisko dzīvi- teātra izrādes, koncertus un sarīkojumus. Bibliotēkas darbība aizsākusies 1910. gadā, kad biedrība piešķīrusi līdzekļus bibliotēkas iekārtošanai un nolemts, ka 1911. gadā tā piešķirs līdzekļus grāmatu iegādei. 1936. gadā tā nonākusi pagasta valdes pārziņā. Kara laikā bibliotēka gājusi bojā, bet 1944. gadā tikusi atjaunota. Gadu gaitā pilnveidojas bibliotēkas darba formas, dažādojas pakalpojumu klāsts, uzlabojas darba kvalitāte.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika (www.letonika.lv), Lursoft Laikrakstu bibliotēka ( www.news.lv )
2. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām. Apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos resursos, konsultācijas datora un interneta lietošanas pamatprasmēs.
3. Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības un pašvaldības dokumentu datu bāzēs https://aluksne.biblioteka.lv
4. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: bibl.kalncempji@aluksne.lv
5. Informācija par pagastu Bibliotēkas krājumā materiāli par pagastu un novadniekiem. Materiāli sakārtoti atsevišķās mapēs
6. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
7. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu, novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā
10. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav Kalncempju bibliotēkas krājumā var pasūtīt no citu bibliotēku krājumiem, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
11. Publisko bibliotēku tīkla pakalpojumi Neierobežota piekļuve Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas saturam www.lndb.lv, latviešu filmu portālam www.filmas.lv, Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālam www.diva.lv
12. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām;
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana un datorizdruka Melnbalto un krāsaino A4 formāta kopiju un izdruku izgatavošana
1.1. Melnbalta A4 lapas kopija EUR 0,07
1.2. Krāsaina A4 lapas kopija EUR 0,28
2. Iespēja veikt dokumentu skenēšanu
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

33

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1

Pārējie:

32

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

642

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

634

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3617

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

47

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1541
Seriālizdevumi 2076
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 80

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 639
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 284
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 355

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

362

Izslēgto dokumentu kopskaits:

391

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

2609

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 102 128 2349
Seriālizdevumi 260 263 260
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 8 8 261

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1