Kalncempju bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000135

Adrese:

Cempji 2, Kalncempji, Kalncempju pag., Alūksnes nov., LV-4342

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64381641 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dina Ozola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000045762

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0543

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

691A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Kalncempjos 1890. gada 13. martā nodibinājusies Kalnamuižas dziedāšanas biedrība, kas kļuva par kultūras darba centru kalncempiešu vidū, un pastāvējusi lidz 1916. gadam. Biedrība organizēja pagasta sabiedrisko dzīvi- teātra izrādes, koncertus un sarīkojumus. Bibliotēkas darbība aizsākusies 1910. gadā, kad biedrība piešķīrusi līdzekļus bibliotēkas iekārtošanai un nolemts, ka 1911. gadā tā piešķirs līdzekļus grāmatu iegādei. 1936. gadā tā nonākusi pagasta valdes pārziņā. Kara laikā bibliotēka gājusi bojā, bet 1944. gadā tikusi atjaunota. Gadu gaitā pilnveidojas bibliotēkas darba formas, dažādojas pakalpojumu klāsts, uzlabojas darba kvalitāte.

Darbība:

Bibliotēkas pakalpojumos ietilspt bezmaksas grāmatu, žurnālu un laikrakstu izsniegšana lietotājiem uz mājām, uzziņu sniegšana mutiski, rakstiski un , ja nepieciešams, to sagatavošana elektroniski, interneta pakalpojumi. Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana, elektroniskās datu bāzes "Letonika" un "Lursoft Laikrakstu bibliotēkas" izmantošanas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 16:00
Otrdiena 12:00 16:00
Trešdiena 10:00 14:00
Ceturtdiena 10:00 14:00
Piektdiena 12:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā: Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu.
3. Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs Nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datu bāzē http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
4. Filmas Latviešu filmas portālā www.filmas.lv
5. Informācija par pagastu Bibliotēkas krājumā materiāli par pagastu un novadniekiem. Materiāli sakārtoti atsevišķās mapēs
6. Konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, datora un interneta lietošanas pamatprasmes
7. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu, novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties vajadzīgo lasīšanai mājās
8. Literatūras izstādes un pasākumi Regulāri tiek veidotas tematiskās literatūras izstādes un iespēja apmeklēt pasākumus
9. Periodiskie izdevumi Avīzes un žurnāli
10. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā var pasūtīt no citu bibliotēku krājumiem, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
11. Uzziņas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
12. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana un datorizdruka Melnbalto un krāsaino A4 formāta kopiju un izdruku izgatavošana. Iespēja veikt dokumentu skenēšanu. Melnbalta A4 lapas kopija EUR 0,07 Krāsaina A4 lapas kopija EUR 0,28
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1971

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

82

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

67

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1610

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1216

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

394

Virtuālais apmeklējums:

607

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2373

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

23

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 642
Seriālizdevumi 1731
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 123
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 108
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

349

Izslēgto dokumentu kopskaits:

636

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4389

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 99 400 3238
Seriālizdevumi 250 236 1150
Audiovizuālie resursi 0 0 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 10 24 1177

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1