Kalētu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000469

Adrese:

Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63461547 28303698 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Priekules novada majaslapa
Citas iestādes vietne Liepajas Centrālās bibliotēkas majas lapa
Elektroniskais katalogs Liepajas reģiona elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elita Jaunzeme

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031601

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0395

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

407A

Akreditācijas datums:

22.12.2014

Akreditācijas termiņš:

22.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

1909.gadā. Kalētu saviesīgajā biedrībā 70 biedru, savs nams ar skatuvi un bibliotēka ar 1046 sējumiem ( no tiem 546 Kultūras fonda piešķirti). Latvijas bibliotēku sarakstā atrodamas ziņas, ka Bibliotēka dibināta 1910.gadā un atradusies Tautas namā.

Darbība:

2010. gada 24. septembrī bibliotēka atzīmēja savas darbības 100 gadus. Bibliotēkas darbība ir vērsta uz nepārtrauktu, plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu. Bibliotēkas uzdevums – nodrošināt krājumu un informācijas resursu publisku pieejamību ikvienam apmeklētājam un izmantošanu atbilstoši katra bibliotēkas apmeklētāja interesēm un vajadzībām, piedāvā jaunākās informācijas tehnoloģijas. Fonda un apmeklējumu uzskaite, kā arī izsniegums tiek uzskaitīts elektroniski. Kalētu pagasta bibliotēkai no 2016. gada pievienots Kalētu pamatskolas bibliotēkas krājums.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 12:30 16:00
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Ceturtdien no 8:30 - 12:30 apmeklētājus nepieņem

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Ievadekskursijas Ievadekskursijas mērķis- palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; iepazīstināt ar pakalpojumu piedāvājumu; nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu.
2. Lasītāju apkalpošana Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana un saņemšana no lasītājiem, uzziņas, informācija par bibliotēku un tās darbību.
3. Internets un datori Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta, abonēto datu bāžu bezmaksas izmantošana. Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, kultūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
6. Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošo grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa ( SBA) kārtā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, izdruka A4 formāta lapa ( 1 puse) 0.07 EUR
2. Kopēšana, izdruka A4 formāta lapa ( 1 puse) krāsaina 0.43 EUR
3. Kopēšana, izdruka A4 formāta lapa ( 1 puse) krāsaina ar attēlu 0.71 EUR
4. Skenēšana A4 formāta lapa ( 1 puse) 0.71 EUR
5. Laminēšana A4 formāta lapa 0.71 EUR
6. Kopēšana, izdruka A3 formāta lapa ( 1 puse) 0.13 EUR
7. Kopēšana, izdruka A3 formāta lapa ( abas puses) 0.25 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
priekulesnovads.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2002

Teritorijas kopējā platība (m2):

1370

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

129

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

202

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

112

Pārējie:

90

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3760

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1650

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2110

Virtuālais apmeklējums:

400

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3693

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1783

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2812
Seriālizdevumi 861
Nošizdevumi 14
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1044
Bērnu grāmatas 649

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 35
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

702

Izslēgto dokumentu kopskaits:

193

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8100

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 404 193 5859
Seriālizdevumi 298 2209
Audiovizuālie resursi 2
Nošizdevumi 20
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 179 122 988
Bērnu grāmatas 36 2 1976

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda