Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Asaru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000067

Adrese:

Dzimtenes iela 15, Jūrmala, LV-2008

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67766036 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Jūrmalas Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Jūrmalas pilsētas mājas lapa
Sociālie tīkli Twitter
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ligita Radzēviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056450

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0030

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.09.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

793

Akreditācijas datums:

05.12.2011

Akreditācijas termiņš:

02.12.2016

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Asaru bibliotēka savu darbību uzsākusi 1948. gadā.

Darbība:

Pašvaldības publiska bibliotēka Bibliotēka darbojas Bibliotēku likuma noteiktā kārtībā, saskaņā ar JCB nolikumu un Jūrmalas pils. Domes apstiprinātajiem noteikumiem. Bibliotēkas pakalpojumi vērsti uz informācijas sniegšanu, iedzīvotāju intelektuālā un kultūras līmeņa paaugstināšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena-metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta, bezvadu interneta izmantošana
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu,BIS ALISE u.c. Konsultācijas par bibliotēku un tās piedāvātajām iespējām
Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana, rezervēšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana, rezervēšana autorizējoties Jūrmalas CB kopkatalogā, vai uz e- pastu asarub@jurmala.lv, vai pa tālruni 67766036
Ekskursijas Iepazīstināšana ar bibliotēkas grāmatu, žurnālu un datoru izvietojumu
SBA Grāmatu un citu izdevumu saņemšana un izsniegšana SBA veidā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Izdruka A4 melnbalta EUR 0,25
Izdruka A4 krāsains teksts EUR 0,40
Izdruka krāsains attēls A4 formāts EUR 0,55
Par atkārtotu karti nozaudēšanas gadījumā pieaugušajiem EUR 1,46
Par lasītāju atkārtotu karti nozaudēšanas gadījumā bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam EUR 0,73
Kopēšana A4 melnbalta pieaugušajiem EUR 0,23
Kopēšana A4 melnbalta lietotājiem līdz 18 gadu vecumam EUR 0,12
Skenēšana 1lpp. EUR 0,24
Laminēšana 1 lpp. EUR 0,61
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Teritorijas kopējā platība (m2):

300

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

172

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

752

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

277

Pārējie:

475

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9439

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7331

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2108

Virtuālais apmeklējums:

383

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

29071

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1367

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10497
Seriālizdevumi 17765
Pārējie dokumenti 809
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 590

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 277
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 135
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 142

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1041

Izslēgto dokumentu kopskaits:

112

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13853

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 321 112 11107
Seriālizdevumi 720 2688
Audiovizuālie resursi 32
Pārējie dokumenti 21
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 99 1359

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda