Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000827

Adrese:

Jērcēnmuiža, Jērcēni, Jērcēnu pag., Strenču nov., LV-4715

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28645054 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Strencunovads.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilvija Ķimse

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009137263

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0445

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2011

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

343A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

1929.gada 23.aprīlī Jērcēnu pagasta valde pilnvarojusi pagasta darbvedi Arnoldu Jekali saņemt Kultūras fonda tautas bibliotēku. 25.aprīlī A.Jekalis parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 642 grāmatas bibliotēkas ierīkošanai. Bibliotēka atradusies Jērcēnu pagasta namā.

Darbība:

Jērcēnu pagasta bibliotēkai- informācijas centram ir kultūras, informācijas, izglītības un sociālās, kā arī izklaidējošās funkcijas. Bibliotēkas misija - būt par informācijas piegādātāju un informācijas meklēšanas ceļu padomdevēju saviem klientiem: skolniekiem, studentiem, uzņēmējiem -lauksaimniekiem un citiem bibliotēkas apmeklētājiem, un savāktā novadpētniecības materiāla publicitātes nodrošinātāju. Bibliotēka sniedz gida pakalpojumus par Jērcēnu pagasta kultūrvēsturi un dabas vērtībām. Pamatojoties uz šiem priekšnosacījumiem, Jērcēnu pagasta padome bibliotēkai 2004. gadā piešķīra bibliotēkas - informācijas centra statusu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 1. pirmdiena spodrības diena un grāmatu piegāde uz mājām Ķeižu iedzīvotājiem.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana
2. Datubāzes Piekļuve datubāzēm -Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letonika
3. Apmācības Apmācības informācijas meklēšanā internetā un e-katalogā, konsultācijas darbā ar datoru
4. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Jērcēnu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Grāmatas un citi resursi Bibliotēkas krājumā esošo resursu izmantošana uz vietas un izsniegšana uz mājām
7. Ekskursiju vadīšana Jērcēnu pagastā - gida pakalpojumi Novadpētniecības materiālu popularizēšana-gida stāstījums par Jērcēnu pagasta kultūrvēsturisko mantojumu un populāriem dabas objektiem.
8. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana - Fiziskām un juridiskām personām:
1.1. A4 - 1 lapas puse 0.09 €
1.2. A4 - abas lapas puses 0,17 €
1.3. A3 - 1 lapas puse 0,17 €
1.4. A3 - abas lapas puses 0,25 €
.
2. Kopēšana - Izglītības iestādēm:
2.1. A4 - 1 lapas puse 0,02 €
2.2. A4 - abas lapas puses 0,04 €
2.3. A3 - 1 lapas puse 0,05 €
2.4. A3 - abas lapas puses 0,07 €
.
3. Drukāšana (printēšana) - Fiziskām un juridiskām personām
3.1. A4 - 1 lapas puse, Melnbalta 0,09 €
3.2. A4 - abas lapas puses, Melnbalta 0,17 €
3.3. A3 - 1 lapas puse 0,17 €
3.4. A3 - abas lapas puses 0,25 €
3.5. A4 - 1 lapas puses, Krāsains teksts 0,43 €
3.6. A4 - abas lapas puses, Krāsains attēls 0,86 €
.
4. Drukāšana (printēšana) - Izglītības iestādēm
4.1. A4 - 1 lapas puse, Melnbalta 0,02 €
4.2. A4 - abas lapas puses, Melnbalta 0,04 €
4.3. A3 - 1 lapas puse 0,05 €
4.4. A3 - abas lapas puses 0,07 €
4.5. A4 - 1 lapas puses, Krāsains teksts 0,43 €
4.6. A4 - abas lapas puses, Krāsains attēls 0,86 €
.
5. Skenēšana:
5.1. Fiziskām un juridiskām personām 0,17 €
5.2. Izglītības iestādēm 0,06 €
.
6. Faksa pakalpojumi Latvijas teritorijā:
6.1. Fiziskām un juridiskām personām 0,52 €
6.2. Izglītības iestādēm 0,17 €
.
7. Gida pakalpojumi. Ekskursija Jērcēnmuižā un pie kultūrvēsturiskajiem objektiem Jērcēnu pagastā. Pieaugušajiem un bērniem no 7 gadu vecuma - 0,70 €
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
strencunovads.lv
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas vecā muižas ēkā, muižas komplekss ir Latvijas Piļu un Muižu Asociācijas biedrs.

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

53

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

104

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9

Pārējie:

95

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2507

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2425

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

82

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5105

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

36

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 744
Seriālizdevumi 4348
Audiovizuālie resursi 2
Nepublicētie dokumenti 7
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 43

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 50
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 36
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

338

Izslēgto dokumentu kopskaits:

566

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4279

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 149 357 3857
Seriālizdevumi 188 199 403
Audiovizuālie resursi 1 10
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 9 8
Citi elektroniskie resursi 9 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 32 25 427

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1