Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000827

Adrese:

Jērcēnmuiža, Jērcēni, Jērcēnu pag., Strenču nov., LV-4715

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64715652 28645054 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Strenču novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilvija Ķimse

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009137263

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0445

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.02.2011

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

343A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

1929.gada 23.aprīlī Jērcēnu pagasta valde pilnvarojusi pagasta darbvedi Arnoldu Jekali saņemt Kultūras fonda tautas bibliotēku. 25.aprīlī A.Jekalis parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 642 grāmatas bibliotēkas ierīkošanai. Bibliotēka atradusies Jērcēnu pagasta namā.

Darbība:

Jērcēnu pagasta bibliotēkai- informācijas centram ir kultūras, informācijas, izglītības un sociālās, kā arī izklaidējošās funkcijas. Bibliotēkas misija - būt par informācijas piegādātāju un informācijas meklēšanas ceļu padomdevēju saviem klientiem: skolniekiem, studentiem, uzņēmējiem -lauksaimniekiem un citiem bibliotēkas apmeklētājiem, un savāktā novadpētniecības materiāla publicitātes nodrošinātāju. Bibliotēka sniedz gida pakalpojumus par Jērcēnu pagasta kultūrvēsturi un dabas vērtībām. Pamatojoties uz šiem priekšnosacījumiem, Jērcēnu pagasta padome bibliotēkai 2004. gadā piešķīra bibliotēkas - informācijas centra statusu. 2008. gadā Bibliotēkai Atbalsta centrā "Liepugatves" izveidots Ārējās apkalpošanas punkts.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 1. pirmdiena spodrības diena un grāmatu piegāde mājā Ķeižu iedzīvotājiem.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana
2. Datubāzes Piekļuve datubāzēm -Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letonika
3. Apmācības Apmācības informācijas meklēšanā internetā un e-katalogā, konsultācijas darbā ar datoru
4. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Jērcēnu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Grāmatas un citi resursi Bibliotēkas krājumā esošo resursu izmantošana uz vietas un izsniegšana uz mājām
7. Ekskursiju vadīšana Jērcēnu pagastā-gida pakalpojumi. Novadpētniecības materiālu popularizēšana-gida stāstījums par Jērcēnu pagasta kultūrvēsturisko mantojumu un populāriem dabas objektiem.
8. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana - fiziskām un juridiskām personām A4 formāts - 1 lapas puse A4 formāts - abas lapas puses A3 formāts - 1 lapas puse A3 formāts - abas lapas puses € 0.09 0,17 0,17 0,25
2. Kopēšana - izglītības iestādēm A4 formāts - 1 lapas puse A4 formāts - abas lapas puses A3 formāts - 1 lapas puse A3 formāts - abas lapas puses € 0,02 0,04 0,05 0,07
3. Drukāšana (printēšana) - fiziskām un juridiskām personām A4 - 1 lapas puse, melnbalta A4 - abas lapas puses, melnbalta A3 - 1 lapas puse A3 - abas lapas puses A4 - 1 lapas puses, krāsains teksts A4 - abas lapas puses, krāsains attēls € 0,09 0,17 0,17 0,25 0,43 0,86
4. Drukāšana (printēšana) - izglītības iestādēm A4 - 1 lapas puse, melnbalta A4 - abas lapas puses, melnbalta A3 - 1 lapas puse A3 - abas lapas puses A4 - 1 lapas puses, krāsains teksts A4 - abas lapas puses, krāsains attēls € 0,02 0,04 0,05 0,07 0,43 0,86
5. Skenēšana fiziskām un juridiskām personām izglītības iestādēm € 0,17 0,06
6. Faksa pakalpojumi Latvijas teritorijā fiziskām un juridiskām personām izglītības iestādēm € 0,52 0,17
7. Gida pakalpojumi Ekskursija Jērcēnmuižā un pie kultūrvēsturiskajiem objektiem Jērcēnu pagastā. Pieaugušajiem un bērniem no 7gadu vecuma € 0,70
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
strencunovads.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1900

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas vecā muižas ēkā, muižas komplekss ir Latvijas Piļu un Muižu Asociācijas biedrs. Ģimenes atbalsta centrā "Liepugatves" atrodas bibliotēkas ārējās apkalpes punkts.

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

114

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Pārējie:

101

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2940

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2719

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

221

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4576

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

66

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1184
Seriālizdevumi 3392
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 17

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 83
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 59
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

276

Izslēgto dokumentu kopskaits:

356

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4942

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 76 168 4513
Seriālizdevumi 200 188 401
Audiovizuālie resursi 11
Elektroniskie resursi 17
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 6 3 538

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda