Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013381

Adrese:

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65231726 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Baltgaile

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90011018726

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.06.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1882

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.08.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

790

Akreditācijas datums:

22.09.2011

Akreditācijas termiņš:

22.09.2016

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

Bibliotēkas darbības galvenais mērķis - nodrošināt koledžas izglītojošo darbību ar tai nepieciešamo informāciju un attīstīt tās lietotāju attiecīgās informācijas ieguves prasmes. Galvenā funkcionālā slodze un uzdevums - radīt apstākļus zināšanu iegūšanai, komplektējot krājumus , sniedzot uzziņu un informatīvos pakalpojumus, palīdzot orientēties dokumentu klāstā, apmācot tehnoloģiju izmantošanā. Modernas izglītības mērķis ir veidot cilvēku, kas pastāvīgi nodarbojas ar izglītošanos mūža garumā, bet bibliotēka ir viena no plānošanas, mācīšanas, virzīšanas un novērtēšanas sastāvdaļām inteliģenta cilvēka veidošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 13:00 katra mēneša pēdējā sestdiena brīva
Piektdiena Brīvs
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30 (pirmdiena-ceturtdiena).

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu u.c. izdevumu un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
2. Grāmatu izsniegšana lasīšanai mājās
3. Datori un internets Datora ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Valsts īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

3201

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

109

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

449

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

96

Pārējie:

353

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1535

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1493

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3886

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

187

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3810
Seriālizdevumi 69
Audiovizuālie resursi 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3810

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

208

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

19177

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 207 0 18744
Seriālizdevumi 326
Audiovizuālie resursi 1 57
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 45
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 207 14128

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1