Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013381

Adrese:

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65231726 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Baltgaile

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1882

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.08.2006

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

790

Akreditācijas datums:

22.09.2011

Akreditācijas termiņš:

22.09.2016

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

Bibliotēkas darbības galvenais mērķis - nodrošināt koledžas izglītojošo darbību ar tai nepieciešamo informāciju un attīstīt tās lietotāju attiecīgās informācijas ieguves prasmes. Galvenā funkcionālā slodze un uzdevums - radīt apstākļus zināšanu iegūšanai, komplektējot krājumus , sniedzot uzziņu un informatīvos pakalpojumus, palīdzot orientēties dokumentu klāstā, apmācot tehnoloģiju izmantošanā. Modernas izglītības mērķis ir veidot cilvēku, kas pastāvīgi nodarbojas ar izglītošanos mūža garumā, bet bibliotēka ir viena no plānošanas, mācīšanas, virzīšanas un novērtēšanas sastāvdaļām inteliģenta cilvēka veidošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 13:00 katra mēneša pēdējā sestdiena brīva
Piektdiena Brīvs
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30 (pirmdiena-ceturtdiena).

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu u.c. izdevumu un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
2. Grāmatu izsniegšana lasīšanai mājās
3. Datori un internets Datora ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1810

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

6306

Teritorijas kopējā platība (m2):

3201

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

109

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

512

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

147

Pārējie:

365

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1816

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1472

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

344

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6321

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

235

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6304
Audiovizuālie resursi 11
Kartogrāfiskie materiāli 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6304

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

108

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

18778

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 18171 108 18279
Seriālizdevumi 326 326
Audiovizuālie resursi 56 56
Kartogrāfiskie materiāli 5 5
Nošizdevumi 45 45
Pārējie dokumenti 67 67
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 13555 108 13663

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

1