Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013381

Adrese:

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65231726 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Stahovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90011018726

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.06.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1882

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.08.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

790

Akreditācijas datums:

22.09.2011

Akreditācijas termiņš:

22.09.2016

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

1927.gads

Darbība:

Bibliotēkas darbības galvenais mērķis - nodrošināt koledžas izglītojošo darbību ar tai nepieciešamo informāciju un attīstīt tās lietotāju attiecīgās informācijas ieguves prasmes. Galvenā funkcionālā slodze un uzdevums - radīt apstākļus zināšanu iegūšanai, komplektējot krājumus , sniedzot uzziņu un informatīvos pakalpojumus, palīdzot orientēties dokumentu klāstā, apmācot tehnoloģiju izmantošanā. Modernas izglītības mērķis ir veidot cilvēku, kas pastāvīgi nodarbojas ar izglītošanos mūža garumā, bet bibliotēka ir viena no plānošanas, mācīšanas, virzīšanas un novērtēšanas sastāvdaļām inteliģenta cilvēka veidošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Sestdiena 08:30 13:00 katra mēneša pirmā sestdiena
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu u.c. izdevumu un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
2. Grāmatu izsniegšana lasīšanai mājās
3. Datori un internets Datora ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3201

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

109

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

468

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

102

Pārējie:

366

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1295

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1269

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Virtuālais apmeklējums:

11

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3271

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

175

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3215
Seriālizdevumi 38
Audiovizuālie resursi 18
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3215

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

280

Izslēgto dokumentu kopskaits:

195

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

18599

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 279 195 18165
Seriālizdevumi 326
Audiovizuālie resursi 1 58
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 45
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 279 14407

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1