Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013217

Adrese:

Jaunsātu skola, Abavnieki, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63155264 25446177 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Linda Dudko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0923

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.02.2010

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Jaunsātu pamatskola dibināta 1994.gadā. Bibliotēka nodrošina Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles skolotājus un skolēnus ar mācību grāmatām, metodiskajiem materiāliem un daiļliteratūru. 2009.gadā skolu reorganizēja un tā tika pievienota Pūres pamatskolai. Skolā ir 1 - 4 klases un pirmsskola ar 3 grupām vecumā no 1,5 - 6 gadi.

Darbība:

Bibliotēka iepērk mācību grāmatas, metodiskos un uzskates materiālus skolotājiem un skolēniem. Izsniedz daiļļiteratūru.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildu informācija:

Bibliotēkas darba laiks nav noteikts. Strādā pēc nepieciešamības.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana
2. Interneta pieejamība
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1999

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

56

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

56

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Virtuālais apmeklējums:

150

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

463

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

328

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 452
Attēlizdevumi 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 332
Bērnu grāmatas 120

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

28

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

1754

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 28 1754
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 28 280

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda