Jaunsātu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000798

Adrese:

Abavnieki, Abavnieki, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
22412341 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Tišlere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000032522

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1284

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
VSAC "Zemgale"filiāle "Ķīši" "Ķīši", Jaunsātu pag., Tukuma novads, LV - 3128

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

823A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1948.gadā. Tā bija izvietota Latvijas Pirmās Zemkopības skolas kursantu kopmītnēs. Grāmatu fondu veidoja no kolhoza Avots, Abavas skolas un bijušo lielsaimnieku bibliotēkām. 1975. gadā bibliotēka pārceļas uz ciema izpildkomitejas telpām Abavniekos.

Darbība:

Bibliotēka ir Jaunsātu pagasta kultūras, izglītības, informācijas iegūšanas un pašizglītošanās iestāde,kas sniedz bibliotekāros,bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus un nodrošina Latvijas un citu tautu kultūras mantojuma uzkrāšanu,sistematizēšanu un saglabāšanu kā arī šīs informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 18:00
Otrdiena 8:00 17:00
Trešdiena 8:00 17:00
Ceturtdiena 8:00 17:00
Piektdiena 8:00 15:00 Bez pusdienas pārtraukuma
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:00-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un seriālizdevumu izsniegšana uz mājām
2. Datora un interneta izmantošana
3. Uzziņu un informācijas sniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. A4 lapas kopēšana no vienas puses 0.09
2. A4 lapas kopēšana no abām pusēm 0.17
3. A3 lapas kopēšana no vienas puses 0.18
4. A3 lapas kopēšana no abām pusēm 0.35
5. Iespieddarbu printēšana A4 formātā 0.13
6. Skenēšana un saglabāšana elektroniskā formā 0.45
7. Teksta pārrakstīšana līdz 300 vārdiem 1.02
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

132

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

36

Pārējie:

96

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4412

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4096

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

316

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7424

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

494

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 792
Seriālizdevumi 5888
Pārējie dokumenti 744
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 311

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 78
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 42
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 36

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

498

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2122

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

10815

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 148 2122 6594
Seriālizdevumi 350 4220
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 20 619

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1