Jaunsātu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000798

Adrese:

Abavnieki, Abavnieki, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 22412341 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Tišlere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000032522

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1284

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.07.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

823A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1948. gadā. Tā bija izvietota Latvijas Pirmās zemkopības skolas kursantu kopmītnēs. Grāmatu fondu veidoja no kolhoza Avots,Abavas skolas un bijušo lielsaimnieku bibliotēkām. 1975. gadā bibliotēka pāceļas uz ciema izpildkomitejas telpām Abavniekos, kur bibliotēka atrodas vēl joprojām.

Darbība:

Bibliotēka ir Jaunsātu pagasta kultūras, izglītības, informācijas iegūšanas un pašizglītošanās iestāde, kas sniedz bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus .

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 18:00
Otrdiena 8:00 17:00
Trešdiena 8:00 17:00
Ceturtdiena 8:00 17:00
Piektdiena 8:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:00-13:00 Piektdienās bez pusdienas pārtraukuma.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un seriālizdevumu izsniegšana uz mājām
2. Datora un interneta izmantošana
3. Uzziņu un informācijas sniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. A4 lapas kopēšana no vienas puses 0.09
2. A4 lapas kopēšana no abām pusēm 0.17
3. A3 lapas kopēšana no vienas puses 0.18
4. A3 lapas kopēšana no abām pusēm 0.35
5. Iespieddarbu printēšana A4 lapa 0.13
6. Skenēšana un saglabāsana elektroniskajā formā 0.45
7. Teksta pārrakstīšana līdz 300 vārdiem 1.02
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

137

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2263

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2123

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

140

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4430

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

544

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 796
Seriālizdevumi 3090
Pārējie dokumenti 544
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 419

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 87
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 35
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 52

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

740

Izslēgto dokumentu kopskaits:

6787

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4768

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 198 2567 4225
Seriālizdevumi 540 4220 540
Audiovizuālie resursi 1 2
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 64 58 468

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1