Jaunsātu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000798

Adrese:

"Abavnieki", Abavnieki, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
22412341 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Tišlere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000032522

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1284

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
VSAC "Zemgale" Ķīšu filiāle Ķīši, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

823A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Bibliotēka bija izvietota Latvijas Pirmās Zemkopības skolas kursantu kopmītnēs. Grāmatu fondu veidoja no kolhoza Avots, Abavas skolas un bijušo lielsaimnieku privātajām bibliotēkām. 1975. gadā bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām izpildkomitejas ēkā Abavniekos, kur bibliotēka atrodas joprojām.

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras,izglītības, informācijas iegūšanas un pašizglītošanās iestāde, kas sniedz bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus un nodrošina Latvijas un citu tautu kultūras mantojuma uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu kā arī šīs informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkas grāmatu un periodikas fondu komplektē vadoties no iedzīvotāju interesēm un pieprasījuma.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 15:00
Otrdiena 8:00 15:00
Trešdiena 8:00 15:00
Ceturtdiena 8:00 15:00
Piektdiena 8:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienas laiks no 12:00-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana un saņemšana
2. Periodikas izsniegšana un saņemšana
3. Interneta izmantošana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. A4 lapas kopēšana no vienas puses 0.06 bez PVN
2. A4 lapas kopēšana no abām pusēm 0.08 bez PVN
3. A3 lapas kopēšana no vienas puses 0.10 bez PVN
4. A3 lapas kopēšana no abām pusēm 0.22 bez PVN
5. iespieddarbu un citu dokumentu printēšana melnbalta druka 0.16 bez PVN
6. oriģinālu skenēšana un saglabāšana elektroniskā formā 0.39 bez PVN
7. dokumentu laminēšana 0.47 bez PVN
8. teksta pārrakstīšana 0.91 bez PVN
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

127

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

94

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2212

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2037

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

175

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4369

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

442

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1834
Seriālizdevumi 2535
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 442

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 77
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 53
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

726

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5494

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 186 4411
Seriālizdevumi 540 1080
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 509

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1