Jaunsātu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000798

Adrese:

Abavnieki, Abavnieki, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22412341 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Tišlere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000032522

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1284

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

823A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1948.gadā. Tā bija izvietota Latvijas Pirmās Zemkopības skolas kursantu kopmītnēs. Grāmatu fondu veidoja no kolhoza Avots, Abavas skolas un bijušo lielsaimnieku bibliotēkām. 1975. gadā bibliotēka pārceļas uz ciema izpildkomitejas telpām Abavniekos.

Darbība:

Bibliotēka ir Jaunsātu pagasta kultūras, izglītības, informācijas iegūšanas un pašizglītošanās iestāde,kas sniedz bibliotekāros,bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus un nodrošina Latvijas un citu tautu kultūras mantojuma uzkrāšanu,sistematizēšanu un saglabāšanu kā arī šīs informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 No 12:00 līdz 13:00 pusdienlaiks
Otrdiena 08:00 17:00 No 12:00 līdz 13:00 pusdienlaiks
Trešdiena 08:00 17:00 No 12:00 līdz 13:00 pusdienlaiks
Ceturtdiena 08:00 17:00 No 12:00 līdz 13:00 pusdienlaiks
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana
2. Periodisko izdevumu izsniegšana
3. Interneta, Wi Fi pakalpojumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. kopēšana A4 lapa 0.09 EUR
2. kopēšana A4 no abām pusēm 0.17 EUR
3. printēšana A4 lapa 0.13 EUR
4. kopēšana A3 lapa 0.18 EUR
5. kopēšana A3 no abām pusēm 0.35 EUR
6. Skenēšana A4 0.45 EUR
7. laminēšana A4 0.54 EUR
8. kopēšana A4 krāsaina 0.47 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1974

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

129

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5027

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4780

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

247

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10474

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

393

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1636
Seriālizdevumi 8073
Pārējie dokumenti 765
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 356

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 64
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 39

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

839

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12439

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 106 8568
Seriālizdevumi 733 3870
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 13 599

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1