Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000244

Adrese:

Zosēni, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64129690 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jaunpiebalgas novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irene Prīse

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035181

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0775

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

275A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

1949.gada 27. jūnijs

Darbība:

galvenie bibliotēkas darbības virzieni: regulāri papildināt bibliotēkas fondu, preses izdevumus apmainīt grāmatas un preses izdevumus interneta izmantošana izstāžu un pasākumu organizēšana novadpētniecības materiālu vākšana un to noformēšana

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Zosēnu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
3 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

56

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

137

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Pārējie:

99

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2311

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2085

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

226

Virtuālais apmeklējums:

1113

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2743

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

206

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1227
Seriālizdevumi 1516
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 211

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 29
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 27

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

505

Izslēgto dokumentu kopskaits:

977

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4819

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 133 595 4128
Seriālizdevumi 368 377 682
Audiovizuālie resursi 1 2
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 4 4
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 14 617

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1