Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000221

Adrese:

Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64107903 29230240 @
Novada domē 64162440 @ 64174076
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jaunpiebalgas novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Logina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000057776

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0751

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.12.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

265A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

11.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1926

Sākums:

1910.gadā bibliotēku nodibināja Dziedāšanas biedrība Abrupē, uz kuras bāzes pēc 2.pasaules kara tika atvērta bijusī Gaujas bibliotēka. 1926.gadā savu bibliotēku tagadējā kultūras nama ēkā nodibināja arī Kultūras biedrība. Pēc kara tajā tika izveidotas 2 bibliotēkas- ciemata un bērnu. No 2000.-2003.g. notika visu 3 bibliotēku apvienošana.

Darbība:

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka ir moderna informācijas, kultūras un izglītības iestāde, kas apkalpo un sniedz informāciju, apkalpo un apmāca lasītājus, nodrošina IT pakalpojumus, popularizē literatūru.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00 Pusdienas pārtraukums: 12:30 - 13:00
Otrdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums: 12:30 - 13:00
Trešdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums: 12:30 - 13:00
Ceturtdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums: 12:30 - 13:00
Piektdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums: 12:30 - 13:00
Sestdiena 10:00 13:00
Papildu informācija:

Vasarās no 1.jūnija līdz 31.augustam sestdienās slēgts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un Internets Pieslēguma un bezvada interneta izmantošana
2. Datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, Lursoft
3. Grāmatas, laikraksti Lasīšana uz vietas un izsniegšana uz mājām
4. Literatūru populazizēšana Izstādes, tematiskas pēcpusdienas, interešu pulciņš, tikšanās ar literātiem un izdevniecībām
5. Uzziņas Mutiskas, rakstiskas, pa tālruni, elektroniski
6. Apmācība Apmācam strādāt ar datoru, internetu, meklēt informāciju datu bāzēs, darboties ar jaunākajām tehnoloģijām utt.
7. Vienotais fonds Pasūtam un saņemam vajadzīgos izdevumus no Cēsu Centrālās bibliotēkas u.c. reģiona bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 lpp. 1 puse - 0,07
2. Kopēšana A4 lpp. 2 puses - 0,11
3. Kopēšana A3 lpp. 1 puse - 0,14
4. Kopēšana A3 lpp. 2 puses - 0,17
5. Printera izdruka A4 lpp. teksts - 0,14
6. Printera izdruka A4 lpp. Krāsains attēls - 0,43
7. Skenēšana 1 dokuments - 0,43
8. SBA. Literatūras pasūtīšana no LNB u.c. Pasta izdevumi, sūtot atpakaļ
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

27000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

141

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

628

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

241

Pārējie:

387

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4417

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3546

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

871

Virtuālais apmeklējums:

1332

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12225

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1053

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7522
Seriālizdevumi 4703
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1053

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 140
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 93
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 47

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

821

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1413

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

13207

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 355 1032 11658
Seriālizdevumi 466 378 1471
Audiovizuālie resursi 34
Kartogrāfiskie materiāli 1 7
Nošizdevumi 1 33
Attēlizdevumi 3
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 34
Bērnu grāmatas 79 49 2116

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1