Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000221

Adrese:

Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64107903 @
Novada domē 64162440 @ 64174076
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Logina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000057776

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0751

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.12.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

265A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

11.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1926

Sākums:

1910.gadā bibliotēku nodibināja Dziedāšanas biedrība Abrupē, uz kuras bāzes pēc 2.pasaules kara tika atvērta bijusī Gaujas bibliotēka. 1926.gadā savu bibliotēku tagadējā kultūras nama ēkā nodibināja arī Kultūras biedrība. Pēc kara tajā tika izveidotas 2 bibliotēkas- ciemata un bērnu. No 2000.-2003.g. notika visu 3 bibliotēku apvienošana.

Darbība:

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka ir moderna informācijas, kultūras un izglītības iestāde, kas apkalpo un sniedz informāciju, apkalpo un apmāca lasītājus, nodrošina IT pakalpojumus, popularizē literatūru.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 13:00
Papildu informācija:

Vasarās no 1.jūnija līdz 31.augustam sestdienās slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un Internets Pieslēguma un bezvada interneta izmantošana
2. Datu bāzes piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, Lursoft
3. Grāmatas, laikraksti lasīšana uz vietas un izsniegšana uz mājām
4. Literatūru populazizēšana izstādes, tematiskas pēcpusdienas, interešu pulciņš, tikšanās ar literātiem un izdevniecībām
5. Uzziņas mutiskas, rakstiskas, pa tālruni, elektroniski
6. Apmācība apmācam strādāt ar datoru, internetu, meklēt informāciju datu bāzēs, darboties ar jaunākajām tehnoloģijām utt.
7. Vienotais fonds Pasūtam un saņemam vajadzīgos izdevumus no Cēsu Centrālās bibliotēkas u.c. reģiona bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 lpp. 1 puse 0,07
2. Kopēšana A4 lpp. 2 puses 0,11
3. Kopēšana A3 lpp. 1 puse 0,14
4. Kopēšana A3 lpp. 2 puses 0,17
5. Printera izdruka A4 lpp. teksts 0,14
6. Printera izdruka A4 lpp. krāsains attēls 0,43
7. Skenēšana 1 dokuments 0,43
8. SBA literatūras pasūtīšana no LNB u.c. pasta izdevumi sūtot atpakaļ
9. Laminēšana A4 lpp. 0,57
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Teritorijas kopējā platība (m2):

27000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

141

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

624

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

275

Pārējie:

349

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4439

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3527

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

912

Virtuālais apmeklējums:

1601

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10606

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1276

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7296
Seriālizdevumi 3309
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 18
Bērnu grāmatas 1518

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 186
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 172
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

842

Izslēgto dokumentu kopskaits:

431

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13799

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 372 431 12335
Seriālizdevumi 470 1383
Audiovizuālie resursi 34
Kartogrāfiskie materiāli 8
Nošizdevumi 34
Attēlizdevumi 3
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 100 106 2086

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1