Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000134

Adrese:

Riekstiņi, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27295910 @
Pagasta padomē 64381146
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Šķepaste

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010480660

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.02.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0542

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

548A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Pirmā bibliotēka Jaunlaicenes teritorijā piederēja 1909.gadā dibinātajai Opekalna izglītības biedrībai "Strauts". Tagadējās bibliotēkas reģistri saglabājušies no 1950.gada. Par iepriekšējo laiku ziņu nav, jo bibliotēka Jaunlaicenē 40.- tajos nodegusi.

Darbība:

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas darbība ir vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Savu darbību bibliotēka plāno, sadarbojoties ar pagasta pārvaldi, tautas namu, muižas muzeju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

12:30 - 13:00 pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Krājuma izmantošana Grāmatas, žurnāli, avīzes
3. Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs. Pieteikties pa tālr.27295910, vai e-pastu: bibl.jaunlaicene@aluksne.lv
4. Izstādes Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes
5. Galda un prāta spēles Bibliotēkā pieejamas dažādas galda spēles
6. SBA Iespēja pasūtīt grāmatas un citus dokumentus no citām bibliotēkām
7. Datu bāzes Bezmaksas pieejamas datu bāzes Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka
8. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē
9. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: bibli.jaunlaicene@aluksne.lv
10. Filmas Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv "Mosfiļm" 500 filmas, kuras var brīvi skatīties bez reģistrācijas un bez maksas http://cinema.mosfilm.ru/films/
11. Uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa tālr.27295910, e-pastu: bibl.jaunlaicene@aluksne.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem un informācijas resursiem melnbalta A4 formāta lapas viena puse(teksts) 0.07 EUR (PVN nepiemēro)
2. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem un informācijas resursiem melnbalta A4 formāta lapas abas puses(teksts) 0.11 EUR (PVN nepiemēro)
3. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem un informācijas resursiem melnbalta A4 formāta lapas viena puse(teksts un attēls) 0.14 EUR (PVN nepiemēro)
4. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem un informācijas resursiem melnbalta A4 formāta lapas viena puse(attēls) 0.21 EUR (PVN nepiemēro)
5. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem un informācijas resursiem krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.28 EUR (PVN nepiemēro)
6. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem un informācijas resursiem krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.57 EUR (PVN nepiemēro)
7. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem un informācijas resursiem krāsaina A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.85 EUR (PVN nepiemēro)
8. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem melnbalta A4 formāta lapas viena puse(teksts) 0.07 EUR (PVN piemēro)
9. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem melnbalta A4 formāta lapas abas puses(teksts) 0.11 EUR (PVN piemēro)
10. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem melnbalta A4 formāta lapas viena puse(teksts un attēls) 0.14 EUR (PVN piemēro)
11. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem melnbalta A4 formāta lapas viena puse(attēls) 0.21 EUR (PVN piemēro)
12. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.28 EUR (PVN piemēro)
13. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.57 EUR (PVN piemēro)
14. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem krāsaina A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.85 EUR (PVN piemēro)
15. Skenēšana no bibliotēkas krājumiem 0.14 EUR (PVN nepiemēro)
16. Skenēšana no citiem resursiem 0.14 EUR (PVN piemēro)
17. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšanu starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām Pēc Latvijas pasta izcenojumiem atkarībā no pakas svara (PVN nepiemēro)
18. Laminēšana A4 formāta lapa 0.36 EUR (PVN piemēro)
19. Dokumentu iesiešana ar spirāli līdz 100 lapām 1.18 EUR (PVN piemēro)
20. Dokumentu iesiešana ar spirāli no 100 līdz 200 lapām 1.76EUR (PVN piemēro)
21. Dokumentu iesiešana ar spirāli virs 200 lapām 2.35EUR (PVN piemēro)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

147

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

112

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1711

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1337

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

374

Virtuālais apmeklējums:

593

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2076

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

83

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1249
Seriālizdevumi 827
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 73

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 97
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 52

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

522

Izslēgto dokumentu kopskaits:

808

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4553

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 135 293 3787
Seriālizdevumi 387 515 755
Audiovizuālie resursi 0 0 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 16 59 596

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1