Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000134

Adrese:

"Lazdiņas", Jaunlaicene, Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27295910 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Šķepaste

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010480660

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.02.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0542

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

548A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

05.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Pirmā bibliotēka Jaunlaicenes teritorijā piederēja 1909.gadā dibinātajai Opekalna izglītības biedrībai "Strauts". Tagadējās bibliotēkas reģistri saglabājušies no 1950.gada. Par iepriekšējo laiku ziņu nav, jo bibliotēka Jaunlaicenē 40.- tajos nodegusi.

Darbība:

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas darbība ir vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Savu darbību bibliotēka plāno, sadarbojoties ar pagasta pārvaldi, muižas muzeju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

12:30 - 13:00 pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Krājuma izmantošana Grāmatas, žurnāli, avīzes
3. Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs. Pieteikties pa tālr.27295910, vai e-pastu: bibl.jaunlaicene@aluksne.lv
4. Izstādes Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes
5. Galda un prāta spēles Bibliotēkā pieejamas dažādas galda spēles
6. SBA Iespēja pasūtīt grāmatas un citus dokumentus no citām bibliotēkām
7. Datu bāzes Bezmaksas pieejamas datu bāzes Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka
8. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē
9. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: bibli.jaunlaicene@aluksne.lv
10. Filmas Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv "Mosfiļm" 500 filmas, kuras var brīvi skatīties bez reģistrācijas un bez maksas http://cinema.mosfilm.ru/films/
11. Uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa tālr.27295910, e-pastu: bibl.jaunlaicene@aluksne.lv
12. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem un informācijas resursiem:
1.1. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.07 EUR (PVN nepiemēro)
1.2. Melnbalta A4 formāta lapas abas puses (teksts) 0.11 EUR (PVN nepiemēro)
1.3. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.14 EUR (PVN nepiemēro)
1.4. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.21 EUR (PVN nepiemēro)
1.5. Krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.28 EUR (PVN nepiemēro)
1.6. Krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.57 EUR (PVN nepiemēro)
1.7. Krāsaina A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.85 EUR (PVN nepiemēro)
.
2. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem:
2.1. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.07 EUR (PVN piemēro)
2.2. Melnbalta A4 formāta lapas abas puses (teksts) 0.11 EUR (PVN piemēro)
2.3. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.14 EUR (PVN piemēro)
2.4. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.21 EUR (PVN piemēro)
2.5. Krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.28 EUR (PVN piemēro)
2.6. Krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.57 EUR (PVN piemēro)
2.7. Krāsaina A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.85 EUR (PVN piemēro)
.
3.1. Skenēšana no bibliotēkas krājumiem 0.14 EUR (PVN nepiemēro)
3.2. Skenēšana no citiem resursiem 0.14 EUR (PVN piemēro)
4. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšanu starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām Pēc Latvijas pasta izcenojumiem atkarībā no pakas svara (PVN nepiemēro)
5. Laminēšana - A4 formāta lapa 0.36 EUR (PVN piemēro)
6. Dokumentu iesiešana ar spirāli:
6.1. Līdz 100 lapām 1.18 EUR (PVN piemēro)
6.2. no 100 līdz 200 lapām 1.76 EUR (PVN piemēro)
6.3. virs 200 lapām 2.35 EUR (PVN piemēro)
.
7. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem un informācijas resursiem:
7.1. Melnbalta A3 formāta lapa viena puse (teksts) 0.14 EUR (PVN nepiemēro)
7.2. Melnbalta A3 formāta lapa abas puses (teksts) 0.23 EUR (PVN nepiemēro)
7.3. Melnbalta A3 formāta lapa viena puse (teksts un attēls) 0.28 EUR (PVN nepiemēro)
7.4. Melnbalta A3 formāta lapa viena puse (attēls) 0.43 EUR (PVN nepiemēro)
.
8. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem:
8.1. Melnbalta A3 formāta lapa viena puse (teksts) 0.14 EUR (PVN piemēro)
8.2. Melnbalta A3 formāta lapa abas puses (teksts) 0.23 EUR (PVN piemēro)
8.3. Melnbalta A3 formāta lapa viena puse (teksts un attēls) 0.28 EUR (PVN piemēro)
8.4. Melnbalta A3 formāta lapa viena puse (attēls) 0.43 EUR (PVN piemēro)
.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

143

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

133

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

115

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1951

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1810

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

141

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4244

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

170

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2113
Seriālizdevumi 2131
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 72

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 103
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 82

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

589

Izslēgto dokumentu kopskaits:

726

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4381

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 145 208 3572
Seriālizdevumi 444 518 798
Audiovizuālie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 11 40 502

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1