Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012482

Adrese:

Centra iela 5, Jaunanna, Jaunannas pag., Alūksnes nov., LV-4340

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 26489927 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Janīna Pužule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1214

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1988.gads

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 15:00 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
2. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu un citu izdevumu krājums, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Teritorijas kopējā platība (m2):

1285

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

19

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

64

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

10

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

246

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

52

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

194

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

378

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

378

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 378
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 378

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

146

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2285

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 146 2285
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 132 1755

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0