Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000133

Adrese:

"Liepzari", Jaunanna, Jaunannas pag., Alūksnes nov., LV-4340

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25664417 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības interneta vietne
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Velga Ločmele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009902269

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.10.2012

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0541

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

547A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Jaunannas bibliotēka dibināta 1955.gadā, pārvietojot Mārkalnes ciema Akaviņu bibliotēku. Sākotnējais nosaukums bija Meijera ciema bibliotēka.

Darbība:

Jaunannas bibliotēka ir kultūras iestāde ar sabiedrisko interneta pieejas punktu- dinamiska, konkurētspējīga iestāde ar kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību, kur nodrošinātas informācijas, izglītības, darba un atpūtas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu un citu izdevumu krājums lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
2. Datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
4. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbu, kuri nav bibliotēkas krājumā, pasūtīšana no citām bibliotēkām
5. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6. Elektronisko dokumentu izsniegšana Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: bibl.jaunanna@aluksne.lv
7. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Melnbalto un Krāsaino A4 un A3 formāta kopiju un izdruku izgatavošana No EUR 0.07 līdz EUR 1.30
2. Skenēšana EUR 0.14
3. Starpbibliotēku abonements (SBA). Iespieddarbu, kuri nav bibliotēkas krājumā, pasūtīšana no citām bibliotēkām. Pasta izdevumi
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

106

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

130

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

81

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2189

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2013

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

176

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6300

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

487

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2677
Seriālizdevumi 3623
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 631

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 687
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 386
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 301

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

546

Izslēgto dokumentu kopskaits:

608

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5303

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 166 131 4419
Seriālizdevumi 380 477 880
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 67 15 884

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1