Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000133

Adrese:

Liepzari, Jaunanna, Jaunannas pag., Alūksnes nov., LV-4340

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64381668 @ 64381667
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Youtube
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības interneta vietne
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Velga Ločmele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009902269

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.10.2012

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0541

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

547A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Jaunannas bibliotēka dibināta 1955.gadā, pārvietojot Mārkalnes ciema Akaviņu bibliotēku. Sākotnējais nosaukums bija Meijera ciema bibliotēka.

Darbība:

Jaunannas bibliotēka ir kultūras iestāde ar sabiedrisko interneta pieejas punktu- dinamiska, konkurētspējīga iestāde ar kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību, kur nodrošinātas informācijas, izglītības, darba un atpūtas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

pusdienlaiks: otrd.,trešd.,ceturtd. no 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu un citu izdevumu krājums lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
2. Datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
4. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbu, kuri nav bibliotēkas krājumā, pasūtīšana no citām bibliotēkām
5. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6. Elektronisko dokumentu izsniegšana Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: bibl.jaunanna@aluksne.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, datorizdruka Melnbalto un krāsaino A4 un A3 formāta kopiju un izdruku izgatavošana No EUR 0.07 līdz EUR 1.30
2. Skenēšana EUR 0.14
3. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbu, kuri nav bibliotēkas krājumā, pasūtīšana no citām bibliotēkām Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1997

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

106

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

161

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

55

Pārējie:

106

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2634

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1978

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

656

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5934

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

925

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3070
Seriālizdevumi 2862
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 937

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 165
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 74
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 91

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

527

Izslēgto dokumentu kopskaits:

558

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5325

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 160 204 4440
Seriālizdevumi 366 354 881
Elektroniskie resursi 1 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 340 40 759

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2