Jaunalūksnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000132

Adrese:

Dālderi, Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64354064 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Sociālie tīkli Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Zača

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480589

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1540

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.11.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

546A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

1955

Darbība:

Bibliotēka par savām vērtībām uzskata: attīstītu kultūrvidi, labu iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu, informācijas sniegšanu un informācijas tehnoloģiju izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:30 Pusdienlaiks 12:00-13:00
Otrdiena 10:00 18:30 Pusdienlaiks 13:00-13:30
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks 12:00-13:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks 12:00-13:00
Piektdiena 08:00 16:30 Pusdienlaiks 12:00-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Brīvpieejas krājums Iespieddarbu ņemšana uz mājām ir par brīvu
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības datoru lietošanā Pēc iedzīvotāju vēlmes un bibliotēkas ieteikuma organizētas apmācības
4. 30 nosaukumu periodiskie izdevumi Lasīšana bibliotēkā uz vietas un ņemšana uz mājām par brīvu
5. Datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka Datu bāzu izmantošana
6. Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7. Plašs novadpētniecības materiālu klāsts Lietotāji izmanto tematiskās mapes un dokumentus par pagastu
8. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Skenēšana no bibliotēkas krājuma; Skenēšana no citiem resursiem Skenēšana, kas ļauj informāciju saglabājot digitālā formātā EUR 0,14 EUR 0,17
2. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana SBA kārtā no citām bibliotēkās Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) pasta izdevumi
3. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem melnbaltā A4 lapas viena puse EUR 0,07 EUR 0,08
4. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem melnbaltā A4 lapas abas puses EUR 0,11 EUR 0,13
5. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem melnbaltā A4 lapas viena puse (teksts un attēls) EUR 0,14 EUR 0,17
6. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,28 EUR 0,34
7. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) EUR 0,57 EUR 0,69
8. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,85 EUR 1,03
9. Laminēšana A4 formāta lapa EUR 0,44
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

65

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

207

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

151

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2341

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1802

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

539

Virtuālais apmeklējums:

833

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5720

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

805

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2431
Seriālizdevumi 3289
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 455

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 34
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

841

Izslēgto dokumentu kopskaits:

132

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5638

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 248 126 4593
Seriālizdevumi 592 6 1041
Audiovizuālie resursi 1 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 60 42 761

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2