Jaunalūksnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000132

Adrese:

"Dālderi", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64354028 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Sociālie tīkli facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agnese Usāre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480589

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0540

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.11.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

546A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Darbība:

Krājuma veidošana un popularizēšana; kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas pakalpojumi; datoru izmantošana; datu bāzu popularizēšana; informācijas un uzziņu darbs; novadpētniecības darbs; SBA pakalpojumi; darbs ar bērniem un jauniešiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena slēgts
Otrdiena 09:00 17:30 Pusdienlaiks 12:00 - 12:30
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienlaiks 12:00 - 12:30
Ceturtdiena 09:00 17:30 Pusdienlaiks 12:00 - 12:30
Piektdiena 09:00 17:00 Pusdienlaiks 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
3. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām. Apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos resursos, konsultācijas datora un interneta lietošanas pamatprasmēs.
4. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas.
5. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika (www.letonika.lv), Lursoft Laikrakstu bibliotēka ( www.news.lv ).
6. Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
7. Novadpētniecības krājums Tematiskās materiālu kopas par pagastu, tā iedzīvotājiem.
8. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku.
9. Tikšanās ar latviešu daiļliteratūras autoriem Tikšanās ar latviešu daiļliteratūras autoriem. Šis pakalpojums pieejams, saņemot VKKF atbalstu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Skenēšana, kas ļauj informāciju saglabājot digitālā formātā Skenēšana no bibliotēkas krājuma - EUR 0,14; Skenēšana no citiem resursiem - EUR 0,17
2. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana SBA kārtā no citām bibliotēkās Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). Pasta izdevumi.
3. Melnbaltā A4 lapas viena puse Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma -EUR 0,07; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem - EUR 0,08
4. Melnbaltā A4 lapas abas puses Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma - EUR 0,11; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem - EUR 0,13
5. Melnbaltā A4 lapas viena puse (teksts un attēls) Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma - EUR 0,14; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem - EUR 0,17
6. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma - EUR 0,28; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem - EUR 0,34
7. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma - EUR 0,57; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem - EUR 0,69
8. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma - EUR 0,85; Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem - EUR 1,03
9. Laminēšana A4 formāta lapa - EUR 0,44
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

65

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

188

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

59

Pārējie:

129

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2178

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1902

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

276

Virtuālais apmeklējums:

10

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4801

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

309

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2498
Seriālizdevumi 2303
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 445

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 66
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 23
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 43

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

800

Izslēgto dokumentu kopskaits:

517

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6515

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 258 158 4831
Seriālizdevumi 542 359 1683
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 63 16 851

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2