Irlavas pagasta 2. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000796

Adrese:

Vaski, Irlavas pag., Tukuma nov.

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20016857 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku Portāls
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Citas iestādes vietne VisitTukums
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Bitere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000053596

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1282

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

586A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1949.gadā un atradusies Degoles muižas ēkā ar nosaukumu „Degoles ciema bibliotēka”. Vēsturiskās situācijas rezultātā – mainoties pagastu robežām, 1974.gadā likvidējoties kolhozam, bibliotēka tika pārcelta uz Irlavas muižu, bet no 1980. gada iegūst savu tagadējo nosaukumu- Irlavas pagasta 2. bibliotēka. No 1993. gada bibliotēka atrodas Irlavas pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” telpās.

Darbība:

Bibliotēkas misija – būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centru iedzīvotājiem. Piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu. Vērību veltīt bērnu un jauniešu bibliotekārai apkalpošanai. Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas procesā - sniegt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai. Rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem bibliotēkas lietotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 pusdienu pārtraukums no 12:30-13:00
Otrdiena 10:00 18:00 pusdienu pārtraukums no 12:30-13:00
Trešdiena 09:00 17:00 pusdienu pārtraukums no 12:30-13:00
Ceturtdiena 10:00 18:00 pusdienu pārtraukums no 12:30-13:00
Piektdiena 09:00 17:00 pusdienu pārtraukums no 12:30-13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena sanitārā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori, Wi Fi internets
2. Grāmatu, periodisko izdevumu saņemšana
3. Abonētās datubāzes Letonika, News
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Dokumentu kopēšana, drukāšana - Melnbalta A4 formāts - 1 lapa no vienas puses - 0.05 EUR
2. Dokumentu kopēšana, drukāšana - Krāsaina 0.07 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

82

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

65

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1021

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

909

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

112

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2606

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

549

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 881
Seriālizdevumi 1663
Pārējie dokumenti 62
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 101

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 68
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 43

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

560

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

9536

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 191 6840
Seriālizdevumi 369 2692
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 34 1313

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1