Irlavas pagasta 2. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000796

Adrese:

Vaski, Irlavas pag., Tukuma nov.

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20016857 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lelde Freiberga Žogale

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000053596

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1282

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

586A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1949.gadā un atradusies Degoles muižas ēkā ar nosaukumu „Degoles ciema bibliotēka”. Vēsturiskās situācijas rezultātā – mainoties pagastu robežām, 1974.gadā likvidējoties kolhozam, bibliotēka tika pārcelta uz Irlavas muižu, bet no 1980. gada iegūst savu tagadējo nosaukumu- Irlavas pagasta 2. bibliotēka. No 1993. gada bibliotēka atrodas Irlavas pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” telpās.

Darbība:

Bibliotēkas misija: – būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centru iedzīvotājiem, īpašu vērību veltīt bērnu, jauniešu, kā bibliotekārajai apkalpošanai tā šis mērķauditorijas integrācijai sabiedrībā. Bibliotēka īsteno pašvaldības funkciju kultūras jomā, veicot kultūras mantojuma- iespieddarbu, novadpētniecības materiālu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Piektdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori, Wi Fi internets
2. Grāmatu, periodisko izdevumu saņemšana
3. Abonētās datubāzes Letonika, News
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dokumentu kopēšana, drukāšana - Melnbalta A4 formāts - 1 lapa no 1 puses - 0.08 EUR
2. Dokumentu kopēšana, drukāšana - Krāsaina A4 formāts - 1 lapa no 1 puses - 0.12 EUR
3 Dokumentu kopēšana, drukāšana - Krāsaina A4 formāta lapa no abām pusēm - 0.12 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

61

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10

Pārējie:

51

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

491

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

446

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1044

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

50

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 568
Seriālizdevumi 476
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 33

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 64
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 23
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 41

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

540

Izslēgto dokumentu kopskaits:

877

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

9199

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 175 74 6941
Seriālizdevumi 365 803 2254
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 28 4 1337

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1