Irlavas pagasta 2. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000796

Adrese:

Vaski, Irlavas pag., Tukuma nov.

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20016857 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Bitere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000053596

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1282

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

586A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1949.gadā un atradusies Degoles muižas ēkā ar nosaukumu „Degoles ciema bibliotēka”. Vēsturiskās situācijas rezultātā – mainoties pagastu robežām, 1974.gadā likvidējoties kolhozam, bibliotēka tika pārcelta uz Irlavas muižu, bet no 1980. gada iegūst savu tagadējo nosaukumu- Irlavas pagasta 2. bibliotēka. No 1993. gada bibliotēka atrodas Irlavas pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” telpās.

Darbība:

Bibliotēkas misija – būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centru iedzīvotājiem. Piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu. Vērību veltīt bērnu un jauniešu bibliotekārai apkalpošanai. Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas procesā - sniegt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai. Rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem bibliotēkas lietotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00 pusdienu pārtraukums 12:30-13:00
Otrdiena 10:00 18:00 pusdienu pārtraukums 12:30-13:00
Trešdiena 9:00 17:00 pusdienu pārtraukums 12:30-13:00
Ceturtdiena 10:00 18:00 pusdienu pārtraukums 12:30-13:00
Piektdiena 9:00 17:00 pusdienu pārtraukums 12:30-13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena sanitārā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Datori, Wi Fi internets
Grāmatu, periodisko izdevumu saņemšana
Abonētās datubāzes Letonika, News
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Dokumentu kopēšana, drukāšana (melbalta) A4 formāts 1 lapa (no vienas puses) 0.05 EUR
Dokumentu kopēšana ,drukāšana (krāsaina) Dokumentu kopēšana ,drukāšana (krāsaina) 0.07 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

111

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

66

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2320

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1307

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1013

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2706

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1500

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 669
Seriālizdevumi 1902
Pārējie dokumenti 135
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 135

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 42
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

532

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8463

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 117 6511
Seriālizdevumi 415 1948
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 26 1260

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1