Inešu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000220

Adrese:

Pils, Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-4123

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26537207 @
Pagasta padomē 64129328
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Vecpiebalgas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne kultūras karte.lv
Citas iestādes vietne biblioteka.lv
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Pētersone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056978

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0750

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

264A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Darbība:

Nodrošina kvalitatīvus informatīvos, bibliogrāfiskos un bibliotēku pakalpojumus, kā arī mūsdienīgas IT izmantošanas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 12:00 - 12:45

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Pasākumi Lasītāju tikšanās ar rakstniekiem, grāmatu atvēršanas svētki
3. Krājuma izmantošana Piedāvājumā iespieddarbi un preses izdevumi
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu izmantošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 26537207, e-pastu: inta.petersone@vecpiebalga.lv . Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana.
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas iespieddarbu un elektroniskās informācijas meklēšanā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
kopēšana - menbalta, teksts A4 formāts 1 lapa 0.10 (EUR bez PVN)
kopēšana - melnbalta, attēls A4 formāts 1 lapa 0.30 (EUR bez PVN)
kopēšana - melnbalta, attēls A4 formāts 1/2 lapa 0.15 (EUR bez PVN)
kopēšana - menbalta, teksts A4 formāts lapas abas puses 0.15 (EUR bez PVN)
printēšana - menbalta, teksts A4 formāts 1 lapa 0.10 (EUR bez PVN)
printēšana - menbalta, attēls A4 formāts 1 lapa 0.30 (EUR bez PVN)
printēšana - menbalta, attēls A4 formāts 1/2 lapa 0.15 (EUR bez PVN)
printēšana - menbalta, teksts A4 formāts lapas abas puses 0.15 (EUR bez PVN)
kopēšana - krāsaina A4 formāts 1 lapa 0,70 (EUR bez PVN)
kopēšana - krāsaina A4 formāts 1/2 lapa 0.40 (EUR bez PVN)
kopēšana - krāsaina A4 formāts lapas abas puses 1.45 (EUR bez PVN)
printēšana - krāsaina A4 formāts 1 lapa 0.70 (EUR bez PVN)
printēšana - krāsaina A4 formāts 1/2 lapa 0.40 (EUR bez PVN)
printēšana - krāsaina A4 formāts lapas abas puses 1.45 (EUR bez PVN)
skenēšana A4 formāts 1 lapa 0.14 (EUR bez PVN)
iespieddarbu pasūtīšana SBA kārtā pasta izdevumi (pēc Latvijas Pasta izcenojumiem)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1786

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

6248

Teritorijas kopējā platība (m2):

900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

184

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

53

Pārējie:

131

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2062

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1613

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

449

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2470

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

395

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1600
Seriālizdevumi 870
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 406

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 63
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

448

Izslēgto dokumentu kopskaits:

125

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6950

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 175 124 6324
Seriālizdevumi 259 586
Audiovizuālie resursi 3 21
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 9 10
Attēlizdevumi 2 3
Elektroniskie resursi 1 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 62 11 1471

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2