Indrānu bibliotēka [reorganizēta 26.11.2009. kā ārējais apkalpošanas punkts]

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Ārējās apkalpošanas punkts

ISIL kods:

LV-BIB-000563

Adrese:

Baloži, Indrāni, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4830

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz
Pirmdiena 09:30 18:00
Trešdiena 09:30 18:00
Sestdiena 09:30 13:00
Pārskata periods
2009
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1930

Teritorijas platība (m2):

2282

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

228

Lasītājvietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Lasītāju kopskaits:

75

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

53

Apmeklējumi

Apmeklējumu kopskaits:

388

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

92

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1043

Grāmatas:

547

Seriālizdevumi:

496

Izsniegumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

119

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

Kopējais iekšzemes starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

Kopējais starptautisko starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

630

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits pārskata perioda beigās:

7111

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 22 5055
Seriālizdevumi 608 2052
Audiovizuālie resursi 2
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 4 242

Informācijas tehnoloģijas

Datoru kopskaits:

6

Datori pa lietošanas veidiem:
Datora lietotāju veidi Datoru skaits
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Ir ātrgaitas internets:

Interneta pieslēguma veids:

Pastāvīgais
Bezvadu

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju:

94,81

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju:

5,17

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju:

13,91

Krājuma apgrozība:

0,15

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumu kopskaits:

4

Citu organizēto pasākumu skaits:

4

Bibliotēkas darbinieku kopskaits, kas piedalījušies citu organizētajos pasākumos:

1

Tematiskie pasākumi:

4

Izstādes:

1