Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000245

Adrese:

Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65462435 28603144 @ 65462435
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ilūkstes novada pašvaldiba
Elektroniskais katalogs Līvanu un Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Valpētere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9009042259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0078

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

609A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2009

Sākums:

Par bibliotēkas pirmsākumiem uzskatāms 1924.gada 2.jūlijs, kad Ilūkstes pilsētas galva Vaclavs Samovičs parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 547 grāmatas bibliotēkas dibināšanai

Darbība:

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka ir informācijas , kultūras un izglītības iestāde, kuras pakalpojumus ir tiesīgi izmantot gan Ilūkstes iedzīvotāji, gan Ilūkstes novada iedzīvotāji, gan jebkurš cits interesents atbilstoši Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena-sanitārā diena Katra mēneša trešā trešdiena-metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonēto datu bāzu izmantošana Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Grāmatu izsniegšana Bibliotēka piedāvā grāmatas latviešu, krievu un angļu valodās
Apmācības Apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa Ilūkstes novada centrālo bibliotēku - informācija par bibliotēku struktūru, pakalpojumiem
Jaunieguvumu izstādes Izstādes par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem
Kompaktdisku, audiokasešu, videokasešu un DVD videodiska izmantošana Kompkatdisku, audiokasešu un DVD videodisku bezmaksas izmantošana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
Līvānu Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs Elektroniskais kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu Līvānu Ilūkstes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzē
Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.) Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi latviešu ,krievu, vācu valodās
Novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājums Materiālu izmantošana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
Tematiskās mapes Tematisko mapju izmantošana par dažādām tēmā bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Datorapmācība WORD, EXCELL, e-pasta izveide
Darba sludinājuma un CV ievietošana internetā Palīdzība CV rakstīšanā , darba sludinājumu meklēšanu (avīzēs un internetā)
Konsultācijas sociālajos portālos Sludinājumu ievietošana sludinājumu portālos( ss.lv)
Konsultācijas veicot maksājums elektroniski Latvenergo, Lattelecom , KTV Universs, Ornaments, Ilūkstes siltums, transportlīdzekļu apdrošināšana u.c
Tālākizglītības un mūžīzglītības veicināšanas pasākumi Izstādes, dažādi pasākumi, tikšanās, apmācības
Grāmatu rezervēšana elektroniskajā kopkatalogā Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā
Cilvēku ar īpašām vajadzībām apkalpošana mājās Apkalpošanā mājās, ja slimības vai ierobežotu pārvietošanās iespēju dēļ lasītājs nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus
Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana Pa tālruni 65462435, e-pastu ilukstesbiblioteka@ilukstes.lv
Kopēšana un izdruka no datora , skenēšana Pēc jūsu pieprasījuma bibliotekārs veiks kopēšanas un printēšanas (melnbaltā un krāsainā) darbus A4, A3 formātā ( maksas pakalpojums) Pēc jūsu pieprasījuma bibliotekārs veiks skenēšanas darbus, informāciju saglabājot digitālā formātā (maksas pakalpojums)
Faksa pakalpojumi Faksa nosūtīšana un saņemšana pa Latviju un ārzemēm (maksas pakalpojums)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana Melnbaltais A4 un A3 formāts Krāsainais A4 un A3 formāts no 0,09-0,29 EUR
Izdruka no datora Melnbaltais un krāsainais A4 formāts no 0,30-0,83 EUR
Faksa nosūtīšana, saņemšana Rajona, valsts un starpvalstu robežās no 0.12-0,83 EUR
Dokumenta ieskanēšana un nosūtīšana uz e-pastu A4 formāts no vienas un abām pusēm no 0.12-0.21 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1961

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

224,38

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

612

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

92

Pārējie:

520

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8056

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7165

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

891

Virtuālais apmeklējums:

944

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18492

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

652

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9508
Seriālizdevumi 8893
Audiovizuālie resursi 86
Kartogrāfiskie materiāli 1
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 782

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 278
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 123
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 155

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

744

Izslēgto dokumentu kopskaits:

675

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14574

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 230 188 12417
Seriālizdevumi 501 487 2052
Audiovizuālie resursi 13 69
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nošizdevumi 18
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 737

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1