Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013357

Adrese:

Dzirciema iela 109, Rīga, LV-1055

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
67462532 29165640 @

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1718

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.12.2004

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Iļģuciema vidusskola Dzirciema 109 Pašvaldības īpašums 1969

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

170

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

390

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

350

Pārējie:

40

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7770

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4650

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3120

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2620

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3120

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1960
Seriālizdevumi 660
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2640
Bērnu grāmatas 470

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

811

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1774

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7352

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 797 1774 7352
Seriālizdevumi 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 772 4447
Bērnu grāmatas 1236 1236

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda