Iecavas novada Ziemeļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000191

Adrese:

Dimzukalns 2-1, Dimzukalns, Iecavas nov., LV-3913

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63900886 26685919 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Maračkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056376

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1444

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

179B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Darbību bibliotēka uzsākusi kā Baldones rajona Ziemeļu ciema bibliotēka. 1960. gadā teritoriju pievieno Rīgas rajonam un bibliotēka kļūst par Rīgas rajona Ziemeļu ciema bibliotēku. No 1967. gada, tā paša iemesla dēļ tiek pārdēvēta par Bauskas rajona Ziemeļu ciema bibliotēku. Līdz 1996. gadam -Bauskas rajona Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka, 1996. gadā Iecavas pagasta, bet 2010. gadā kļūst par Iecavas novada Ziemeļu bibliotēku. Kopš 2000. gada bibliotēkas adrese ir Dimzukalns 2-1.

Darbība:

Draudzīga bibliotēka, kur tiek sniegti gan tradicionālie pakalpojumi – grāmatu, periodikas izsniegšana, uzziņu sniegšana, SBA pakalpojumi, izstāžu, dažādu tematisko pasākumu organizēšana, gan arī pakalpojumi, kas saistīti ar informācijas tehnoloģijām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām
Starpbibliotēku abonements (SBA)
Uzziņu literatūra vārdnīcas, ceļveži, enciklopēdijas u.c.
Nozaru literatūra
Novadpētniecības materiāli par mikrorajona vēsturi
Bezvadu internets
Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana
Abonētās datubāzes, elektroniskais kopkatalogs
Standatrtprogrammas (Microsoft Office)
Skenēšana (A4)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Dokumentu kopiju izgatavošana melnbalta A4 EUR 0,17
Dokumentu kopiju izgatavošana krāsaina A4 EUR 0,26
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Fizisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

241

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

180

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2020

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1536

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

484

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7617

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1001

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3018
Seriālizdevumi 4380
Audiovizuālie resursi 23
Elektroniskie resursi 196
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 300

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 262
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 163
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 99

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

807

Izslēgto dokumentu kopskaits:

429

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6532

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 266 429 5259
Seriālizdevumi 527 1190
Audiovizuālie resursi 14 79
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 37 26 768

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2