Iecavas novada Zālītes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000189

Adrese:

Dārza iela 14-1, Zālīte, Iecavas nov., LV-3913

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28675785 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli facebook.com/zalitesbiblioteka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aļina Dzeņuševa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056376

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1443

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

178B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Darbība:

Bibliotēka nodrošina iedzīvotājiem neierobežotu iespēju literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanai, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:00
Otrdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 14:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dators un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana/Drukāšana 0,17 eiro/ loksne A4
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Daudzdzīvokļu ēka Dārza 14-1, Zālīte Juridisko personu īpašums 1990
Teritorijas kopējā platība (m2):

2190

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

219

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Pārējie:

181

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2164

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1869

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

295

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8134

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

564

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3072
Seriālizdevumi 5062
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 610

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 297
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 146
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 151

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1238

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1186

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

8598

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 349 386 5482
Seriālizdevumi 889 800 3067
Audiovizuālie resursi 49
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 52 9 873

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2