Iecavas novada Rosmes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000188

Adrese:

Rosme 12, Rosme, Iecavas nov., LV-3913

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26635719 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Annija Helmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056376

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.05.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1422

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

177A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

26.09.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Darbība:

Rosmes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas centrs visiem Rosmes iedzīvotājiem, kā arī citiem cilvēkiem, kas atrodas tuvākajā apkārtnē. Tā sniedz informācijas ieguvi, izmantojot pieejamos pakalpojumus un resursus visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no rases, tautības, vecuma, dzimuma, reliģiskās piederības, valodas, fiziskajiem vai garīgajiem traucējumiem, ekonomiskā vai nodarbinātības statusa un izglītības līmeņa.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:30 17:00
Otrdiena 09:30 17:00
Ceturtdiena 09:30 17:00
Piektdiena 09:00 14:30 Katru piektdienu, izņemot brīvlaikus un svētku dienas, bibliotekāre atrodas PII ''Dartija''.
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Izmantot interneta pieeju bibliotēkā Pieejams visiem
2. Izmantot bibliotēkā esošos datorus Pieejams visiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespēja materiālus gan kopēt, gan izdrukāt Pieejams visiem Krāsains 0.26 un melnbalts 0.17
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1951

Teritorijas kopējā platība (m2):

254

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

54

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

122

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7

Pārējie:

115

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

897

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

876

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2792

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

20

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1686
Seriālizdevumi 1106
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 30

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 237
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 237

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

793

Izslēgto dokumentu kopskaits:

551

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6238

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 297 268 4948
Seriālizdevumi 495 283 1272
Audiovizuālie resursi 1 18
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 25 19 667

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda