Iecavas novada bērnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000187

Adrese:

Edvarta Virzas iela 21A, Iecava, Iecavas nov., LV-3913

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63941800 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Iecavas novada Dome
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Bauskas Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ludmila Šteinberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056376

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1441

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

176B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1967. gadā. Bibliotēka atrodas Iecavas centrā, pretī autoostai, vienā ēkā ar Edvarta Virzas Iecavas bibliotēku

Darbība:

Iecavas novada bērnu bibliotēkas darbības mērķis ir novada bērnu un jauniešu bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka organizē jauno grāmatu apskatus, izstādes, literārus pasākumus, ekskursijas, dažādus konkursus, aptaujas un bibliotekārās stundas. No 2003. gada piedalās lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija". 2017. gadā uzsākta dalība nacionālā projektā "Skaļās lasīšanas sacensība"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Konsultācijas Konsultācijas darbam ar pilntekstu, bibliogrāfiskām d/b un darbam ar datoru un internetu
Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtināšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Melnbaltu kopiju izgatavošana uz A4 formāta lapas vienas puses 0,17
2. Melnbaltu kopiju izgatavošana uz A4 formāta lapas abām pusēm 0,26
3. Krāsu kopiju izgatavošana uz A4 formāta lapas vienas puses 0,26
4. Krāsu kopiju izgatavošana uz A4 formāta lapas abām pusēm 0,40
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

810

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

684

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11546

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3877

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7669

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17443

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

12837

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10683
Seriālizdevumi 6760
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 5541

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 59
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 19
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 40

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

807

Izslēgto dokumentu kopskaits:

704

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10092

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 453 400 9207
Seriālizdevumi 353 304 759
Audiovizuālie resursi 110
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 361 293 4816

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2