Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012539

Adrese:

Skolas iela 19, Iecava, Iecavas nov., LV-3913

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63941183 25435680 @ 63941183
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Kraukle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0412901297

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1111

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4512901297

Akreditācijas datums:

29.04.2014

Akreditācijas termiņš:

05.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1959

Darbība:

-izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana; -skolēnu un skolotāju informacionālā un bibliogrāfiskā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:00 17:00
Ceturtdiena 8:00 17:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1959

Teritorijas kopējā platība (m2):

791

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

190

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

150

Pārējie:

40

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

600

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

100

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

500

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3500

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2400

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3500
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2500
Bērnu grāmatas 200

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

377

Izslēgto dokumentu kopskaits:

392

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8195

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 377 392 8195
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 308 392 2910
Bērnu grāmatas 20 5058

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 5
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma: