Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu

ISIL kods:

LV-BIB-013577

Adrese:

Līkā iela 21A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29492944 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Bondare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4414900969

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0812

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2050

Akreditācijas datums:

08.04.2010

Akreditācijas termiņš:

23.03.2016

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 14:00
Trešdiena 10:00 13:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

97

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

36

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1070

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

360

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

710

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

460

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

300

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 460
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 300

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

112

Izslēgto dokumentu kopskaits:

140

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

12981

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 12901 112 140 12873
Seriālizdevumi 108 108
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 7862 112 140 7834

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 13
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Tematiskie pasākumi:

1