Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012663

Adrese:

Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64473185 27880300 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
adrese
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Amantova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0809

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.09.2009

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2665

Akreditācijas datums:

15.05.2013

Akreditācijas termiņš:

14.05.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1995

Sākums:

1995

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:15
Otrdiena 08:00 16:15
Trešdiena 08:00 16:15
Ceturtdiena 08:00 16:15
Piektdiena 08:00 15:00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gulbenes novada valsts ģimnāzija
Teritorijas kopējā platība (m2):

10000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

846

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

696

Pārējie:

150

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7720

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2354

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5366

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10401

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5144

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10159
Seriālizdevumi 232
Kartogrāfiskie materiāli 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3845
Bērnu grāmatas 1538

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

713

Izslēgto dokumentu kopskaits:

327

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

30649

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 664 327 30582
Seriālizdevumi 28 28
Audiovizuālie resursi 12
Kartogrāfiskie materiāli 13 17
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti 8 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 173 14378
Bērnu grāmatas 40 3979

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

2