Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012665

Adrese:

Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 25619810 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne http://www.gulbene2vsk.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Laube, Zita Grinberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4413900966

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0811

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1953

Akreditācijas datums:

09.04.2015

Akreditācijas termiņš:

08.04.2021

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu izsniegšana Mācību un daiļliteratūras grāmatu izsniegšana. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja saņemt gan mācību grāmatas, gan daiļliteratūras grāmatas.
Informācijas izsniegšana. Informācija. Skolēniem iespēja iegūt viņus interesējošo informāciju par dažādām tēmām gan gatavojot ZPD, gan informāciju par pieejamajām grāmatām. Kā arī bibliotekāres palīdz informācijas meklēšanā.
Internets. Internets. Skolēniem pieejami mācībām paredzēti interneta pakalpojumi. Ir 2 brīvpieejas stacionārie datori + 1 portatīvais dators.
Galda spēles. Galda spēļu izmantošana. Skolēniem ir pieejamas dažādas jaunākās galda spēles sava brīvā laika pavadīšanai, atpūtas brīžiem.
Telpa mācībām. Telpa mācībām. Skolēniem iespēja pēc stundām, gaidot kādu pulciņu vai nodarbību, izmācīties.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1936

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

692

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

606

Pārējie:

86

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

32712

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5343

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27369

Virtuālais apmeklējums:

6

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15565

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5422

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15236
Seriālizdevumi 281
Audiovizuālie resursi 46
Kartogrāfiskie materiāli 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5454
Bērnu grāmatas 459

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

664

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

14865

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 13987 633 14620
Audiovizuālie resursi 90 7 97
Kartogrāfiskie materiāli 58 15 73
Nošizdevumi 7 7
Attēlizdevumi 59 59
Pārējie dokumenti 9 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5533 604 6137
Bērnu grāmatas 472 12 484

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

8

Tematiskie pasākumi:

6