Gudenieku pagasta Basu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000423

Adrese:

Ziedoņi, Basi, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV-3312

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63321336 23372869 @
Pagasta padomē 63352171 29110760 @
Iestādē 26828378 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Gudenieku pagasta mājas lapa
Elektroniskais katalogs Kuldīgas Galvenās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils portālā draugiem.lv
Citas iestādes vietne Uzņēmumu katalogs
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa www. facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Dreijere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0849

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.06.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

457A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Basu bibliotēka dibināta 1945.gadā. Pirmā atrašanās vieta – Biržu muižas kalpu mājā. Par bibliotekāri strādāja L.Zemurķe. Uz pašreizējām telpām bibliotēka pārcēlusies 1978.gadā.

Darbība:

Gudenieku pagasta Basu bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes centrs, kurā bezmaksas pakalpojumus tiesīgs izmantot ikviens iedzīvotājs. Bibliotēka ir iedzīvotājiem atvērta pasaule, kurā var iegūt informāciju darbam, mācībām, tālākizglītībai un atpūtai. Tā sniedz sabiedrības vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. Bibliotēkā ir iespēja iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem, saņemt grāmatas lasīšanai, izmantot interneta pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Ceturtdiena - metodiskā diena, (darbs ārpus bibliotēkas).

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācija Apmācības darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa un rezervēšana pa tālruni 63321336, e-pastu basibiblio@inbox.lv
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
6. Starpbibliotēku abonoments Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonomenta (SBA) kārtā
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1973

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

72,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

116

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1813

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1721

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

92

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4168

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

37

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 885
Seriālizdevumi 2475
Pārējie dokumenti 808
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 215
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 93
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 122

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

708

Izslēgto dokumentu kopskaits:

699

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4524

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 100 249 3247
Seriālizdevumi 608 450 1275
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 2 5 358

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 0
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda