Gudenieku pagasta Basu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000423

Adrese:

Ziedoņi, Basi, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV-3312

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63321336 @
Pagasta pārvaldē 63352171 29110760 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Gudenieku pagasta mājas lapa
Elektroniskais katalogs Kuldīgas Galvenās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils portālā draugiem.lv
Citas iestādes vietne Uzņēmumu katalogs
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa www. facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Dreijere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0849

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.06.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

457B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Basu bibliotēka dibināta 1945.gadā. Pirmā atrašanās vieta – Biržu muižas kalpu mājā. Par bibliotekāri strādāja L.Zemurķe. Uz pašreizējām telpām bibliotēka pārcēlusies 1978.gadā.

Darbība:

Gudenieku pagasta Basu bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes centrs, kurā bezmaksas pakalpojumus tiesīgs izmantot ikviens iedzīvotājs. Bibliotēka ir iedzīvotājiem atvērta pasaule, kurā var iegūt informāciju darbam, mācībām, tālākizglītībai un atpūtai. Tā sniedz sabiedrības vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. Bibliotēkā ir iespēja iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem, saņemt grāmatas lasīšanai, izmantot interneta pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:00
Otrdiena 08:30 16:00
Trešdiena 08:30 16:00
Ceturtdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Ceturtdiena - metodiskā diena, (darbs ārpus bibliotēkas).

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācija Apmācības darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa un rezervēšana pa tālruni 63321336, e-pastu basi,biblioteka@kuldiga.lv , autorizētajiem lietotājiem e-katalogā https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
6. Starpbibliotēku abonoments Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonomenta (SBA) kārtā
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gudenieku pagasta Basu Bibliotēka "Ziedoņi", Basu ciems, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads Pašvaldības īpašums 1973

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

72,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

92

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4

Pārējie:

88

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1676

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1659

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3969

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 919
Seriālizdevumi 2818
Pārējie dokumenti 232
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 59

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 82
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 74
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

771

Izslēgto dokumentu kopskaits:

438

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5050

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 138 0 3478
Seriālizdevumi 633 438 1566
Audiovizuālie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 0
Bērnu grāmatas 355 0 355

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2020.gada beigās:

44

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 28 16 44