Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000825

Adrese:

Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25769055 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Smiltenes novada dome
Citas iestādes vietne Smiltenes novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Valkas novada centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Briede

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900034673

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2020

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0444

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

722A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

1929. g. pēc Grundzāles pagasta valdes lūguma Kultūras fonds piešķīris bibliotēku ar 600 sējumiem. No 1930. līdz 1939. gadam bibliotēka atradās Grundzāles pagasta namā un atvērta divas reizes nedēļā. 1939. gadā tā nodota 6-klašu pamatskolas pārziņā.

Darbība:

Valsts izstrādātās kultūrpolitikas īstenošana pagasta iedzīvotājiem bibliotekārā un IT izmantošanas jomā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12:30- 13:00
Trešdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12:30- 13:00
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 12:30- 13:00
Papildu informācija:

Grundzāles bibliotēka katru 2. trešdienu piegādā grāmatas un periodiku uz Aumeisteriem no 12.30 līdz 14.00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēkas
2. Datori un internets Datoru un interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības, konsultācijas Informācijas meklēšana e-katalogā un internetā, e-pakalpojumu veikšana
4. Brīvā laika pavadīšana Tematiski pasākumi un izstādes; galda spēles bērniem un pusaudžiem; interešu pulciņi
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, lasītāja konta pārraudzība internetā autorizētajiem bibliotēkas lietotājiem https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka, kopēšana: Melnbalta
1.1. A4 lapa, teksts 0.08 EUR
1.2. A4 lapa, teksts un attēls 0.17 EUR
1.3. A4 lapa, attēls 0.28 EUR
1.4. A3 lapa, teksts 0.17 EUR
1.5. A3 lapa, attēls 0.36 EUR
2. Izdruka, kopēšana: Krāsaina
2.1. A4 lapa, teksts 0.36 EUR
2.2. A4 lapa, teksts un attēls 0.52 EUR
2.3. A4 lapa, attēls 0.86 EUR
3. Skenēšana A4 lapa - 0.52 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

132,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

165

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

73

Pārējie:

92

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2139

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1025

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1114

Virtuālais apmeklējums:

64

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4370

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

491

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1844
Seriālizdevumi 2518
Audiovizuālie resursi 6
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 192

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

755

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1286

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4072

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 71 541 2654
Seriālizdevumi 683 742 1369
Audiovizuālie resursi 2 36
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 1 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 8 17 250

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1