Grobiņas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000467

Adrese:

Centra iela 6, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3438

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63491898 26352494 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Iestādes vietne Grobiņas novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Laima Liepiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0304

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.11.2010

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

404A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2010

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dbināta 1947.gadā. Atrašanās vietu biobliotēka mainījusi vairākkārt. No 2000.gada bibliotēka atrodas ar pašvaldību vienā ēkā - Otaņķu ielā 1, kur tiek atvērts Sabiedriskais interneta pieejas punkts. 2009.gadā bibliotēkas rīcībā tiek nodots bibliobuss, ko dāvina Ofenbahas pilsētas pašvaldība Vācijā. 2010.gadā notiek Grobiņas novada bibliotēku reorganizācija un Grobiņas pagasta bibliotēka+bibliobuss pārceļas uz vienu lielākajiem ciematiem pagastā - Dubeņiem. 2012.gadā bibliotēka uzsāk darbu Bibliotēku informācijas sistēmā Alise.

Darbība:

Bibliotēka ar bibliobusu nodrošina bibliotekāros un citus pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai - Bārtas, Gaviezes, Grobiņas, Medzes pagastu un Grobiņas pilsētas iedzīvotājiem visā Grobiņas novadā četros maršrutos pēc grafika.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena Izbraukumi pie lasītājiem ar bibliobusu pēc grafika
Ceturtdiena Izbraukumi pie lasītājiem ar bibliobusu pēc grafika
Piektdiena 10:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliobusa pakalpojumi Bibliobuss izbrauc pēc grafika un pa noteiktiem maršrutiem.Tiek nodrošināti visi bibliotekārie pakalpojumi ar iespēju pasūtīt interesējošo informāciju uz vietas apkalpošanas laikā, kā arī izmantojot e-pastu, tālruni vai sūtot SMS
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Konsultācijas un apmācības datoru, interneta un elektronisko resursu izmantošanā Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru, internetu un datu bāzu izmantošanu
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpildīšana
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni, e-pastu vai sūtot SMS
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšanas pakalpojumi A4 formāta 1 teksta lappuse A4 formāta 1 lappuse no abām pusēm A4 formāta 1 lappuse - melnbalts attēls A3 formāta 1 teksta lappuse A3 formāta lappuse no abām pusēm A3 formāta 1 lappuse - melnbalts attēls 0.06 0.09 0.14 0.11 0.15 0.28
2. Datorizdrukas(A4 formāts) Melnbalta izdruka A4 formāta 1 lappuse Krāsaina izdruka A4 formāta 1 lappuse Krāsaina attēla izdruka A4 formāta 1 lappuse 1/4 daļa no lpp. 1/2 daļas no lpp. 3/4 daļas no lpp. 0.09 0.28 0.85 0.21 0.43 0.64
3. Attēla un teksta skenēšana 0.43
4. CD ierakstīšana 0.43
5. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

325

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Pārējie:

231

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3649

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3306

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

343

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13557

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1442

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8653
Seriālizdevumi 4712
Audiovizuālie resursi 181
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 7
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6
Bērnu grāmatas 409

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 162
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 151
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1056

Izslēgto dokumentu kopskaits:

855

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12852

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 418 175 9562
Seriālizdevumi 637 679 3268
Audiovizuālie resursi 1 17
Kartogrāfiskie materiāli 1 3
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 9
Bērnu grāmatas 20 10 982

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda