Grobiņas novada Medzes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000472

Adrese:

Priedes, Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas nov., LV-3461

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63490631 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Grobiņas novada mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook vietne
Sociālie tīkli Twitter vietne
Citas iestādes vietne Liepājas CZB mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Dombrovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

nr.90000061697

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

18.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0398

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

409A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību bērniem un pieaugušajiem, sniedz bibliotekārās, bibliogrāfiskās un faktogrāfiskās uzziņas, organizē izstādes un tematiskus pasākumus, piedāvā datora un interneta pakalpojumus, novadpētniecības materiālus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Otrdiena 9:00 19:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lasītāju apkalpošana Grāmatu izsniegšana, saņemšana, informācijas sniegšana par pieejamo literatūru, periodiku, novadpētniecības materiāliem, aktualitātēm pagastā, novadā, valstī. Lasītavas izmantošana.
2. Interneta izmantošana Brīvpieeja stacionārajiem datoriem, Wi Fi izmantošana, palīdzība lietotājiem strādājot ar datoru pieaugušajiem un bērniem.
3. Darbs ar bērniem un jauniešiem Pasākumu, ekskursiju organizēšana. 2x mēnesī izbraukums lasītāju apkalpošanai Kapsēdes pamatskolā, dalība Bērnu un jauniešu žūrijā un Nacionālajā Skaļās lasīšanas konkursā.
4. Izstādes Regulāri notiek literatūras, tematikās izstādes
5. Pasākumi Rīkojam pasākumus , tikšanās ar literātiem, interesantiem cilvēkiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Starpbibliotēku abonementa pakalpojums ( SBA ) Pasta izdevumi
2. Kopēšanas pakalpojumi A4 formāts 1 lappuse A4 formāts no abām pusēm Melnbalts attēls - A4 formāts 1 lappuse A3 formāts 1 lappuse A3 formāts no abām pusēm A3 formāts 1 lappuses - attēls 0,06 0,09 0,14 0,11 0,15 0,28
3. Datorizdrukas ( A4 formāts ) Melnbalta izdruka A4 formāts 1 lappuse Krāsaina izdruka A4 formāts 1 lappuse Krāsaina attēla izdruka A4 formāts 1 lappuse 1/4 daļa no lpp. 1/2 no lpp. 3/4 no lpp. 0,09 0,28 0,85 0,21 0,43 0,64
4. Attēla un teksta skenēšana 0,43
5. CD ierakstīšana 0,43
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1977

Teritorijas kopējā platība (m2):

700

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

182

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

112

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2719

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2036

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

683

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3508

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

386

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1962
Seriālizdevumi 1546
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 67

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 13
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

664

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1075

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7876

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5495 251 65 5681
Seriālizdevumi 2792 413 1010 2195
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 2
Bērnu grāmatas 1035 9 1044

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

20

Tematiskie pasākumi:

6