Grobiņas novada Gaviezes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000464

Adrese:

Āmuļi, Gavieze, Gaviezes pag., Grobiņas nov., LV-3431

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:30
Otrdiena 8:00 18:00
Trešdiena 8:00 16:30
Ceturtdiena 8:00 16:30
Piektdiena 8:00 15:00
Papildu informācija:

sestdiena, svētdiena brīvdiena pusdienas laiks 12:00-12:30

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1979

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

91

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

220

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

178

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6010

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4196

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1814

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13326

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1147

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7888
Seriālizdevumi 5438
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1147

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 16
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

831

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

11096

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7027 249 7276
Seriālizdevumi 3238 582 3820
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 828 84 912

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

31

Tematiskie pasākumi:

5