Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000129

Adrese:

Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64381603 25425155 @ 64381603
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Twitter.com
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Citas iestādes vietne Apes novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Āboliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010199078

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.12.2013

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0537

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

690A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Pēc arhīva materiāliem bibliotēka ar Gaujienas ciema padomes lēmumu tika dibināta 1950. gada 17. novembrī. Gaujienas pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā, vienā no barona Vulfa muižas ansambļa ēkām, tagadējā Tautas namā. Šī ēka ir kā pagasta kultūras centrs, jo vienā ēkā atrodas tautas nams, pagasta un skolas bibliotēkas, Biznesa, informācijas, izglītības un tūrisma centrs.

Darbība:

Gaujienas bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Bibliotēka piedāvā uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, novadpētniecības datu bāzi (informācija par novada vēsturi, kultūru, attīstību, novadniekiem).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu)un citu dokumentu, novadpētniecības materiālu un citu izdevumu izmantošana
2. Datu bāzes Letonika www.letonika.lv un Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu dokumentu nodošanas termiņu rezervēšana un pagarināšana pa tālruni 64381603 un e-pastu: gaujiena.biblioteka@ape.lv
5. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu, bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. SBA Iespēja iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Elektroniskais katalogs http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx Elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos
8. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskas literatūras izstādes un ir iespēja apmeklēt bibliotēkas organizētos kultūras pasākumus
9. Lasītāju apkalpošana mājās Grāmatu un seriālizdevumu piegāde un apmaiņa (ierobežotas pārvietošanās dēļ)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Apes novada mājas lapa
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1838

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

2753

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

373

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

128

Pārējie:

245

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5989

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3757

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2232

Virtuālais apmeklējums:

604

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6212

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

656

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3224
Seriālizdevumi 2988
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 598

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

775

Izslēgto dokumentu kopskaits:

78

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8045

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 332 78 5726
Seriālizdevumi 443 0 2314
Audiovizuālie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 78 4 1284

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda