Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000129

Adrese:

Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64381603 25425155 @ 64381603
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Twitter.com
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Citas iestādes vietne Apes novada pašvaldības interneta vietne
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Āboliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010199078

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.12.2013

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0537

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

690A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Pēc arhīva materiāliem bibliotēka ar Gaujienas ciema padomes lēmumu tika dibināta 1950. gada 17. novembrī. Gaujienas pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā, vienā no barona Vulfa muižas ansambļa ēkām, tagadējā Tautas namā. Šī ēka ir kā pagasta kultūras centrs, jo vienā ēkā atrodas tautas nams, pagasta un skolas bibliotēkas, Biznesa, informācijas, izglītības un tūrisma centrs.

Darbība:

Gaujienas bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Bibliotēka piedāvā uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, novadpētniecības datu bāzi (informācija par novada vēsturi, kultūru, attīstību, novadniekiem).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika (www.letonika.lv), Lursoft Laikrakstu bibliotēka ( www.news.lv )
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu dokumentu nodošanas termiņu rezervēšana un pagarināšana pa tālruni 64381603 un e-pastu: gaujiena.biblioteka@ape.lv Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://aluksne.biblioteka.lv
5. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu, bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. SBA- starpbibliotēku abonements Iespēja iespieddarbus, kuri nav Gaujienas bibliotēkas krājumā, pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības un pašvaldības dokumentu datu bāzēs https://aluksne.biblioteka.lv
8. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskas literatūras izstādes un ir iespēja apmeklēt bibliotēkas organizētos kultūras pasākumus
9. Lasītāju apkalpošana mājās Grāmatu un seriālizdevumu piegāde un apmaiņa (ierobežotas pārvietošanās dēļ)
10. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
11. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: gaujiena.biblioteka@ape.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
12. Publisko bibliotēku tīkla pakalpojumi Neierobežota piekļuve Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas saturam www.lndb.lv, latviešu filmu portālam www.filmas.lv, Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālam www.diva.lv
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Apes novada mājas lapa
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

326

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

102

Pārējie:

224

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4763

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3077

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1686

Virtuālais apmeklējums:

699

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4414

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

405

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2611
Seriālizdevumi 1803
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 463

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 42
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

764

Izslēgto dokumentu kopskaits:

410

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8399

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 342 77 5991
Seriālizdevumi 422 333 2403
Audiovizuālie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 95 1379

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1