Garkalnes novada Upesciema Tautas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000698

Adrese:

Skolas iela 10, Upesciems, Garkalnes nov., LV-2137

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67990460 26462154 @ 67990460
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Garkalnes novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Pastare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001056481

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.02.2001

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1622

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

755A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

14.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2000

Sākums:

2000.gada 23.februāris.

Darbība:

Upesciema Tautas bibliotēka ir maza bibliotēka, bet ar skanīgu un dižu nosaukumu. Tās moto varētu būt Ē.M. Remarka teiktais: „Miers, kamīns, grāmatas, klusums... Agrāk to mēdza uzskatīt par mietpilsonību. Šodien tas ir sapnis par zudušo paradīzi”. Bibliotēka misija - būt starpniekam starp bibliotēkas lietotāju un informāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 19:00
Ceturtdiena 08:30 19:00
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums: 12.00-12.30. Katru trešdienu - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu, periodisko izdevumu un citu materiālu izsniegšana lasīšanai mājās, rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 67990460, e-pastu iveta.pastare@garkalne.lv.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana.
3. Konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru, internetu un bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm.
4. SBA pakalpojumi Ja bibliotēkā nav pieejama vajadzīgā grāmata vai citi izdevumi, tiek nodrošināti SBA pakalpojumi.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1870

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

310

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

130

Pārējie:

180

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3456

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2243

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1213

Virtuālais apmeklējums:

342

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8168

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

974

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6487
Seriālizdevumi 1681
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 85

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

849

Izslēgto dokumentu kopskaits:

696

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4799

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4073 325 4398
Seriālizdevumi 565 524 696 393
Audiovizuālie resursi 8 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 374 112 486

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

2