Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012672

Adrese:

Galgauskas pamatskola, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., LV-4428

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64472142 @ 64472142
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Galgauskas pamatskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Sārna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0812900947

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.06.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1890

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3388

Akreditācijas datums:

13.03.2017

Akreditācijas termiņš:

13.03.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1937

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 14:00
Otrdiena 09:00 14:00
Piektdiena 08:00 13:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas uzcelšanas gads:

1937

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

90

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

362

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

20

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

342

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

700

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

320

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 700
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 670
Bērnu grāmatas 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

132

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3263

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 128 3140
Seriālizdevumi 47
Audiovizuālie resursi 4 76
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 128 2786

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 0
Datubāžu kopskaits:

0