Galgauskas pagasta biblioteka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000308

Adrese:

Pagastnams, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., LV-4428

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64471238 25418411 @ 64471238
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Gulbenes novada biblioteka
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzidra Matīsa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010215387

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.01.2014

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

443A

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

02.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1857

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1857.gadā. Par pamatu bibliotēkai bija Galgauskas Lasīšanas biedrība, kurā bija 30 biedri. Biedru maksas bija viens rublis gadā, par šo naudu pirka grāmatas, skolotājs P. Biezais tās iesēja un izsniedza lasīšanai. Pēc Otrā pasaules kara bibliotēka savu darbību atjaunoja 1949. gada 4. oktobrī.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 līdz 13:00 Brīvdienas sestdiena, svētdiena Katra mēneša 1. un 3.piektdiena metodiskā darba diena - bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās. Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
Internets un citi datorpakalpojumi. Bezvadu internets. Datorpakalpojumu izmantošana mācībām, informācijas iegūšanai, darbam. Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru.
Uzziņas. Tēmatisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana.
Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāzu izmantošanu. Pēc lietotāju pieprasījuma.
Pasākumi un izstādes. Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, veicinājošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
Starpbibliotēku abonements. Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtināšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa /SBA/ kārtā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Informācijas izdruka. Melnbalts A4 formāts, līdz 5% Krāsains A4 formāts, līdz 5% Melnbalts A3 formāts, līdz 5% Krāsains A3 formāts, līdz 5% Melnbalts A4 formāts, no 26% līdz 100% Krāsains A4 formāts, no 26% līdz 100% Melnbalts A3 formāts, no 26% līdz 100% Krāsains A3 formāts. no 26% līdz 100% EUR 0,03 EUR 0,06 EUR 0,04 EUR 0,09 EUR 0,09 EUR 0,57 EUR 0,17 EUR 1,12
Kopēšana. Melnbalts A4 formāts, līdz 5% Krāsains A4 formāts, līdz 5% Melnbalts A3 formāts, līdz 5% Krāsains A3 formāts, līdz 5% Melnbalts A4 formāts, no 26% līdz 100% Krāsains A4 formāts, no 26% līdz 100% Melnbalts A3 formāts, no 26% līdz 100% Krāsains A3 formāts. no 26% līdz 100% EUR 0,03 EUR 0,06 EUR 0,04 EUR 0,09 EUR 0,09 EUR 0,57 EUR 0,17 EUR 1,12
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Teritorijas kopējā platība (m2):

781

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

135

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

250

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

85

Pārējie:

165

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4167

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2001

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2166

Sociālo tīklu apmeklējums:

3221

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7745

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

591

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2784
Seriālizdevumi 4961
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 451

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

757

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1655

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7550

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6951 222 993 6180
Seriālizdevumi 1490 534 661 1363
Audiovizuālie resursi 7 1 6
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 831 32 14 849

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

55

Tematiskie pasākumi:

16

Projektizstrāde:

1