Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013074

Adrese:

Zeļļu iela 4, Rīga, LV-1002

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67474044 26433159 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
http://www.fbps.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Laimdota Lāce

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1991

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.05.2008

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1995

Sākums:

Lēmums par bibliotēkas dibināšanu - Rīgas domes lēmums Nr. 1943 no 04.07.1995

Darbība:

Skolas bibliotēka

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 15:00
Papildu informācija:

Norādītā darba laika ietvaros bibliotēka ir slēgta, ja bibliotekāre vada mācību stundas vai nodarbības klasēs, piedalās sanāksmēs vai atrodas kādā no pasākumiem.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Mācību grāmatu, daiļliteratūras, nozaru literatūras un mācību metodisko līdzekļu komplektēšana, uzskaite, sadale un norakstīšana.
2. Daiļliteratūras un nozaru literatūras iegāde, dokumentācija un popularizēšana.
3. Lasītavas pakalpojumu nodrošināšana.
4. Informācijas pakalpojumi, interneta pieejamība.
5. Pasākumu organizēšana skolā un ārpus skolas.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
http://www.fbps.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1911

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

72,97

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

370

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

316

Pārējie:

54

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

13430

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

510

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12920

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

20640

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

17627

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 20640
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4980

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

477

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

11010

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 10533 477 11010
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5686 367 6053

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

7