Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012880

Adrese:

Ezersalas internātpamatskola, Ezersala, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., LV-5752

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65723663 29614547 @ 65723663
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ciblas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Svetlana Stukāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1520900478

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.03.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0885

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3098

Akreditācijas datums:

12.05.2015

Akreditācijas termiņš:

11.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

Skolas dibināšanas gads ir 1964, tad arī tika dibināta skolas bibliotēka.

Darbība:

Izglītības iestāde izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 13:00
Otrdiena 11:00 13:00
Trešdiena 09:00 11:00
Ceturtdiena 09:00 11:00
Piektdiena 09:00 11:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Jaunieguvumu apskati
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Bibliotēkas krājums Grāmatas, žurnāli u.c. dokumenti
6. "Spēļu stūrītis" Galda attīstošās spēles, zīmēšana, mūzikas klausīšanās
7. Metodisko materiālu nodaļa Metodiskā literatūra, mācību grāmatas, mācību plakāti, uzskates materiāli stundām
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Teritorijas kopējā platība (m2):

1827

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

59

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

48

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16

Pārējie:

32

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2907

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

642

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2265

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

220

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

301

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 187
Audiovizuālie resursi 21
Kartogrāfiskie materiāli 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 62

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

14

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5027

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4989 14 5003
Audiovizuālie resursi 22 22
Kartogrāfiskie materiāli 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2115 14 2129

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

9

Tematiskie pasākumi:

4