Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012764

Adrese:

Bukmuiža, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65681493 65681494
Bibliotēkā 25520821 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lija Lukaševiča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4213900572

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.11.2013

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0843

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3068

Akreditācijas datums:

09.04.2015

Akreditācijas termiņš:

08.04.2021

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:35 15:05
Otrdiena 13:35 15:05
Trešdiena 13:35 15:05
Ceturtdiena 12:45 15:05
Piektdiena 12:45 15:05
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

174

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

162

Pārējie:

12

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

900

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

150

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

750

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1900

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1768

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1870
Seriālizdevumi 30
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1670
Bērnu grāmatas 200

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

357

Izslēgto dokumentu kopskaits:

265

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

14104

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 13808 289 165 13932
Seriālizdevumi 204 68 100 172
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 6093 272 115 6250

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

6

Tematiskie pasākumi:

3