Ezernieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000397

Adrese:

Pagastmājas, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65653127 @ 65681484
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Žanna Rapša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1232

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

567A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

1952.

Darbība:

Vietējās sabiedrības garīgo un informacionālo interešu apmierināšana, krājuma kvalitātes uzlabošana, jauno informācijas tehnoloģiju apgūšana, darbs ar bērniem un pusaudžiem, novadpētniecības krājuma tālāka pilnveidošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, Lursoft
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Bibliotēkas krājums Grāmatas un periodiskie izdevumi uz vietas un līdznešanai
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Papildu informācija par infrastruktūru:

Biblioteka atrodas vienā ēkā kopā ar Ezernieku pagasta pārvaldi

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

252

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

232

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

114

Pārējie:

118

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5478

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1495

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3983

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6478

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2591

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5747
Seriālizdevumi 678
Audiovizuālie resursi 52
Kartogrāfiskie materiāli 1

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

389

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1812

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7047

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7974 289 1643 6620
Seriālizdevumi 442 100 168 374
Audiovizuālie resursi 53 1 52
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 638 58 123 573

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

50

Tematiskie pasākumi:

6

Projektizstrāde:

1