Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000725

Adrese:

Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29437218 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agrita Pilibaite

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000018321

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0006

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.08.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

327A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Ezeres pagasta bibliotēka dibināta 1923. gadā. Par vadītāju jeb grāmatu izsniedzēju strādāja pagasta rakstvedis Ludvigs Beļickis. Beļicka kungs bibliotēkā strādāja līdz 1944. gadam, pēc tam emigrēja uz ASV, kur arī miris. Daudzas grāmatas tanī laikā bija brošētas - iesietas cietos vākos, un tikai pēc tam tās nonāca pie lasītāja. Uz 1925. gada 1. janvāri bibliotēkas grāmatu fondā bija 588 eks. grāmatu par Ls 183, lasītāju skaits – 293 (Latvijas bibliotēku padomes gadagrāmata, 1. daļa, R., 1926) Pēc kara bibliotēka tika iekārtota Ezeres tautas namā, tad atkal kādreizējā pagasta valdes ēkā. Pēckara periodā nomainījušies vairāki darbinieki. No 1997. gada bibliotēka atrodas bijušā kolhoza „Ezere” administrācijas ēkā (celta 1975.gadā - tagad pagasta pārvaldes ēkā.)

Darbība:

Bibliotēka nodrošina: informācijas strukturizāciju un daudzveidīgas informācijas ieguves iespējas kultūras, informācijas, izglītības, sociālās, kā arī izklaides jomās.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9.00-12.00 13.00-18.00
Otrdiena 9.00-12.00 13.00-17.00
Trešdiena 8.00-12.00 13.00-16.00 Katra mēneša pēdējā trešdiena metodiskā diena - Apmeklētājiem bibliotēka slēgta.
Ceturtdiena 8.00-12.00 13.00-16.00
Piektdiena 8.00-12.00 13.00-16.00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Teritorijas kopējā platība (m2):

1471,6

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

148,36

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

23

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

345

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

114

Pārējie:

231

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4987

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2731

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2256

Virtuālais apmeklējums:

120

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5717

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

896

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2899
Seriālizdevumi 2795
Attēlizdevumi 23
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 841

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 13
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

626

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1115

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8470

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 200 367 7202
Seriālizdevumi 426 746 1249
Audiovizuālie resursi 2 7
Attēlizdevumi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 54 199 1742

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1