Ērgļu novada Sausnējas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000581

Adrese:

Straumes, Sausnēja, Sausnējas pag., Ērgļu nov., LV-4841

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26242405 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ērgļu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Grote

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002214449

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.09.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1322

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

142A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gads. Bibliotēka pastāvēja pie lauksaimniecības biedrības izglītības nodaļas.

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 15:00 Ārējā apkalpošanas punktā Sidrabiņos
Ceturtdiena 16:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Sausnējas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas un tās izmantošanas iespējas, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Iespieddarbu izsniegšana Lietotāja reģistrēšana bibliotēkā, bibliotēkas grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ārējās apkalpošanas punkts Sidrabiņos Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

380

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

141

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

142

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

36

Pārējie:

106

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1287

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1057

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

230

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2865

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

270

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1314
Seriālizdevumi 1551
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 67

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

564

Izslēgto dokumentu kopskaits:

603

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8571

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 149 207 6703
Seriālizdevumi 414 391 1857
Audiovizuālie resursi 4 5
Attēlizdevumi 1 4
Elektroniskie resursi 1 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 2 15 97

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1