Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000565

Adrese:

Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pag., Ērgļu nov., LV-4844

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829486 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ērgļu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Dreiblate

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

nr.9002214523

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.09.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1410

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

141A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1923.gadu, dibinātājs Vecpiebalgas ciema Jumurdas izglītības biedrība "Atvases". No 2010.gada 17.novembra bibliotēka atrodas Saieta ēkā Ezera ielā 2.

Darbība:

Bibliotēka saskaņā ar "Bibliotēku likumu" ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veido pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliogrāfēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:30
Otrdiena 08:00 15:30
Trešdiena 08:00 15:30
Ceturtdiena 08:00 15:30
Piektdiena 08:00 18:00
Papildu informācija:

Mēneša otrā trešdiena - slēgts ( semināri, mācības)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana. Individuālas apmācības pamatprasmēs darbā ar datoru. Palīdzība e- pakalpojumu izmantošanā.
Izsniegšana un saņemšana Iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, bibliotēkas grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā.
Uzziņas un konsultācijas Konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana iespējām. Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sagatavošana un sniegšana.
Pasākumi un izstādes Tematiski pasākumi un izstādes.
Jaunieguvumi Regulāri apskati par jaunākajām grāmatām. Jaunieguvumu saraksti uz e- pastu.
Novadpētniecība Apkopoti materiāli par pagasta dzīvi, notikumiem, cilvēkiem. Pieejami materiāli par brāļiem Augustu un Pēteri Upīti, Jāni Sirmbārdi, Normundu Laizānu.
Starpbibliotēku abonoments Iespēja izmantot SBA reģiona bibliotēku krājumos un citos Latvijas bibliotēku krājumos.
Kopēšana, skenēšana, printēšana. Skolniekiem, studentiem un pagasta iedzīvotājiem.
Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - www.letonika.lv , www.news.lv un to apmācība to lietošanā.
Katalogs Kopkataloga Madonas, Varakļānu, Cesvaines, Lubānas un Ērgļu novada izmantošana.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2010

Teritorijas kopējā platība (m2):

822

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

75

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

55

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

751

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

620

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

131

Virtuālais apmeklējums:

148

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1014

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

92

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 585
Seriālizdevumi 414
Pārējie dokumenti 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 45

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 55
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 36
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

437

Izslēgto dokumentu kopskaits:

403

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6636

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 175 113 5870
Seriālizdevumi 262 290 760
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 5 114

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1