Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000565

Adrese:

Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pag., Ērgļu nov., LV-4844

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829486 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ērgļu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Dreiblate

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

nr.9002214523

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.09.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1410

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

141B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1923.gadu, kad Cēsu apriņķa Jumurdas izglītības biedrība "Atvases" paziņo par bibliotēkas dibināšanu.. Ilgu laiku bibliotēka atradās Jumurdas muižas pils ēkā, bet kopš 2010.gada 17.novembra bibliotēka atrodas Saieta ēkā Ezera ielā 2 un ir iekļauta LNB izdotajā katalogā "Latvijas mazās gaismas pilis".

Darbība:

Bibliotēka saskaņā ar "Bibliotēku likumu" ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veido pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību. Misija - sniegt kvalitatīvus, modernus pakalpojumus, dodot ikvienam sabiedrības indivīdam iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku un sevi izglītojot, attīstīt spējas iekļauties sabiedrisko procesu norisē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:30
Otrdiena 08:00 15:30
Trešdiena 08:00 15:30
Ceturtdiena 08:00 15:30
Piektdiena 08:00 18:00
Papildu informācija:

Mēneša otrā trešdiena - slēgts ( semināri, mācības)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana. Individuālas apmācības pamatprasmēs darbā ar datoru. Palīdzība e- pakalpojumu izmantošanā.
2 Izsniegšana un saņemšana Iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, bibliotēkas grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā. 3td-eGrāmatu bibliotēka.
3 Uzziņas un konsultācijas Konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana iespējām. Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sagatavošana un sniegšana.
4 Pasākumi un izstādes Tematiski pasākumi un izstādes. Praktiskas radošas nodarbības bērniem un ģimenēm.
5 Jaunieguvumi Regulāra jauno izdevumu komplektēšana un apskati par jaunākajām grāmatām. Jaunieguvumu saraksti uz e- pastu, facebook. com bibliotēkas kontā.
6 Novadpētniecība Apkopoti materiāli par pagasta dzīvi, notikumiem, cilvēkiem. Pieejami materiāli par brāļiem Augustu un Pēteri Upīti, Jāni Sirmbārdi, Normundu Laizānu, Ilzi Kalnāri. Tematiskās mapes par vēstures notikumiem, saimnieciskiem, kultūras notikumiem pagastā. Atmiņu stāstījumi.
7 Starpbibliotēku abonoments Iespēja izmantot SBA ( grāmatu piegādi) no citām reģiona bibliotēkām un Latvijas bibliotēkām.
8 Kopēšana, skenēšana, printēšana Bezmaksas pakalpojums. Krāsu un melnbaltā izdruka no klienta datu nesējiem. Melnbaltā un krāsu kopēšana, skenēšana.
9 Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - www.letonika.lv , www.news.lv un apmācība to lietošanā.
10 Katalogs Kopkataloga Madonas, Varakļānu, Cesvaines, Lubānas un Ērgļu novada izmantošana. Autorizācijas datu izsniegšana, iespieddarbu un citu materiālu rezervēšanai un lietošanas termiņa pagarināšanai. Autorizācijas datu izsniegšana attālinātai kopkataloga izmantošanai.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

822

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25