Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000565

Adrese:

Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pag., Ērgļu nov., LV-4844

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829486 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ērgļu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Dreiblate

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

nr.9002214523

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.09.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1410

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

141B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1923.gadu, dibinātājs Vecpiebalgas ciema Jumurdas izglītības biedrība "Atvases". No 2010.gada 17.novembra bibliotēka atrodas Saieta ēkā Ezera ielā 2.

Darbība:

Bibliotēka saskaņā ar "Bibliotēku likumu" ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veido pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliogrāfēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:30
Otrdiena 08:00 15:30
Trešdiena 08:00 15:30
Ceturtdiena 08:00 15:30
Piektdiena 08:00 18:00
Papildu informācija:

Mēneša otrā trešdiena - slēgts ( semināri, mācības)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana. Individuālas apmācības pamatprasmēs darbā ar datoru. Palīdzība e- pakalpojumu izmantošanā.
Izsniegšana un saņemšana Iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, bibliotēkas grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā. 3td-eGrāmatu bibliotēka.
Uzziņas un konsultācijas Konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana iespējām. Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sagatavošana un sniegšana.
Pasākumi un izstādes Tematiski pasākumi un izstādes. Praktiskas radošas nodarbības bērniem un ģimenēm.
Jaunieguvumi Regulāra jauno izdevumu komplektēšana un apskati par jaunākajām grāmatām. Jaunieguvumu saraksti uz e- pastu.
Novadpētniecība Apkopoti materiāli par pagasta dzīvi, notikumiem, cilvēkiem. Pieejami materiāli par brāļiem Augustu un Pēteri Upīti, Jāni Sirmbārdi, Normundu Laizānu, Ilzi Kalnāri.
Starpbibliotēku abonoments Iespēja izmantot SBA ( grāmatu piegādi) no citām reģiona bibliotēkām un Latvijas bibliotēkām
Kopēšana, skenēšana, printēšana. Bezmaksas pakalpojums.
Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - www.letonika.lv , www.news.lv un to apmācība to lietošanā.
Katalogs Kopkataloga Madonas, Varakļānu, Cesvaines, Lubānas un Ērgļu novada izmantošana. Autorizācijas datu izsniegšana, iespieddarbu un citu materiālu rezervēšanai un lietošanas termiņa pagarināšanai.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

822

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

87

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Pārējie:

62

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

808

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

680

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

128

Virtuālais apmeklējums:

198

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1311

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

128

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 821
Seriālizdevumi 453
Pārējie dokumenti 37
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 59

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 216
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 122
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 94

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

382

Izslēgto dokumentu kopskaits:

489

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6529

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 144 253 5762
Seriālizdevumi 238 235 761
Audiovizuālie resursi 4
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 5 5 81

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1