Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000562

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64871430 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Sociālie tīkli facebook.com
Citas iestādes vietne Ērgļu apvienības pārvalde
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Dreiblate

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002214542

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.09.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1407

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

143B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

1921.gads, Cēsu apriņķa Ērgļu pagasta bibliotēka.

Darbība:

Ērgļu bibliotēka ir informācijas un sociālās saskarsmes centrs, kurā ikviens indivīds, neatkarīgi no vecuma, izglītības līmeņa, sociālā statusa, nacionālās piederības, reliģiskās pārliecības, var gūt sev garīgu, intelektuālu, ekonomisku un sociālu labumu, saglabājot un attīstot savas spējas kā intelektuālai personībai funkcionēt sabiedrībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā piektdiena - sanitārā diena - bibliotēka apmeklētājiem slēgta. No 1. jūnija līdz 1. septembrim bibliotēka pirmdienās slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā- www.letonika.lv un www.news.lv
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta (Wi-Fi) bezmaksas izmantošana.
3. Izdevumu izsniegšana, rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu izsniegšana, rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64871430, e-pastu: erglbiblio@tvnet.lv vai attālināti elektroniskajā katalogā.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Konsultācijas par datoru un interneta lietošanu.
5. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informāciju par izdevumiem, kas pieejami reģiona bibliotēkās - http://biblioteka.madona.lv/alise/alise3i.asp.
6. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav Ērgļu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
7. Skenēšana Dokumentu un foto skenēšana (no bibliotēkas/ klientu materiāliem), saglabāšana elektroniskā formā.
8. VPVKAC (Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs) Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests; Lauksaimniecības datu centrs.
VPVKAC Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā (Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Valsts darba inspekcija, Valsts zemes dienests).
VPVKAC Ir iespēja iesniegt iesniegumus; saņemt atbalstu valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanā; saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju; saņemt informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.
Izstādes un pasākumi Literatūru un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizēšana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana:
1.1. A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.06 (ar PVN 21%)
1.2. A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR 0.12 (ar PVN 21%)
1.3. A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.10(ar PVN 21%)
2. Informācijas izdruka no interneta un datu nesējiem:
2.1. A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.06 (ar PVN 21%)
2.2. A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR 0.12 (ar PVN 21%)
3. Dokumentu laminēšana A4 formāta 1 loksne EUR 0.34 (ar PVN 21%)
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

16997

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

446

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

141

Pārējie:

305

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5070

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4117

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

953

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7717

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

977

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4662
Seriālizdevumi 3038
Audiovizuālie resursi 4
Pārējie dokumenti 13
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 977

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 264
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 212
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 52

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1235

Izslēgto dokumentu kopskaits:

791

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

16380

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 563 12822
Seriālizdevumi 665 791 3478
Audiovizuālie resursi 3 57
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 4 21
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 21 343

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2