Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000562

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64871430 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Sociālie tīkli facebook.com
Citas iestādes vietne Ērgļu novada interneta vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kaiva Bukovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002214542

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.09.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1407

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

143A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

1921.gads, Cēsu apriņķa Ērgļu pagasta bibliotēka.

Darbība:

Ērgļu bibliotēka ir informācijas un sociālās saskarsmes centrs, kurā ikviens indivīds, neatkarīgi no vecuma, izglītības līmeņa, sociālā statusa, nacionālās piederības, reliģiskās pārliecības, var gūt sev garīgu, intelektuālu, ekonomisku un sociālu labumu, saglabājot un attīstot savas spējas kā intelektuālais personībai funkcionēt sabiedrībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena - bibliotēka apmeklētājiem slēgta. No 1. jūnija līdz 1. septembrim bibliotēka pirmdienās slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- www.letonika.lv un www.news.lv
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.WiFi
Izdevumu izsniegšana, rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu izsniegšana, rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64871430, e-pastu: erglbiblio@tvnet.lv
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Konsultācijas par datoru un interneta lietošanu.
Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informāciju par izdevumiem, kas pieejami reģiona bibliotēkās - http://biblioteka.madona.lv/alise/alise3i.asp
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Ērgļu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA)
Skenēšana Dokumentu un foto skenēšana (no bibliotēkas/ klientu materiāliem), saglabāšana elektroniskā formā.
VPVKAC (Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs) Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests; Lauksaimniecības datu centrs. Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā (Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Valsts darba inspekcija, Valsts zemes dienests). Ir iespēja iesniegt iesniegumus; saņemt atbalstu valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanā; saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju; saņemt informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana. -A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta). -A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina). -A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta). EUR 0.05 (bez PVN) (PVN 21%) EUR 0.10 (bez PVN) (PVN 21%) EUR 0.05 (bez PVN) (PVN 21%)
Informācijas izdruka no interneta un datu nesējiem. -A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta). -A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina). EUR 0.05 (bez PVN) (PVN 21%) EUR 0.10 (bez PVN) (PVN 21%)
Dokumenta sastādīšana pēc klienta pieprasījuma. 1 lapas puse izdrukas formā. EUR 1.40 (ar PVN)
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1959

Teritorijas kopējā platība (m2):

16997

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

636

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

244

Pārējie:

392

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9577

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5764

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3813

Sociālo tīklu apmeklējums:

560

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12576

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2890

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5944
Seriālizdevumi 5624
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 1006
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 487

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 194
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 185
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1229

Izslēgto dokumentu kopskaits:

771

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

15056

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 13024 446 771 12699
Seriālizdevumi 1537 781 2318
Audiovizuālie resursi 27 2 29
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 9 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 241 60 13 288

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

43

Tematiskie pasākumi:

30

Projektizstrāde:

1