Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000562

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64871430 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Sociālie tīkli facebook.com
Citas iestādes vietne Ērgļu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kaiva Bukovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002214542

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.09.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1407

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

143B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

1921.gads, Cēsu apriņķa Ērgļu pagasta bibliotēka.

Darbība:

Ērgļu bibliotēka ir informācijas un sociālās saskarsmes centrs, kurā ikviens indivīds, neatkarīgi no vecuma, izglītības līmeņa, sociālā statusa, nacionālās piederības, reliģiskās pārliecības, var gūt sev garīgu, intelektuālu, ekonomisku un sociālu labumu, saglabājot un attīstot savas spējas kā intelektuālai personībai funkcionēt sabiedrībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena - bibliotēka apmeklētājiem slēgta. No 1. jūnija līdz 1. septembrim bibliotēka pirmdienās slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā- www.letonika.lv un www.news.lv
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta (Wi-Fi) bezmaksas izmantošana
3. Izdevumu izsniegšana, rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu izsniegšana, rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64871430, e-pastu: erglbiblio@tvnet.lv vai attālināti elektroniskajā katalogā
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Konsultācijas par datoru un interneta lietošanu.
5. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informāciju par izdevumiem, kas pieejami reģiona bibliotēkās - http://biblioteka.madona.lv/alise/alise3i.asp
6. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav Ērgļu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Skenēšana Dokumentu un foto skenēšana (no bibliotēkas/ klientu materiāliem), saglabāšana elektroniskā formā.
8. VPVKAC (Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs) Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests; Lauksaimniecības datu centrs.
VPVKAC Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā (Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Valsts darba inspekcija, Valsts zemes dienests).
VPVKAC Ir iespēja iesniegt iesniegumus; saņemt atbalstu valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanā; saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju; saņemt informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.
Izstādes un pasākumi Literatūru un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana:
1.1. A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.05 (bez PVN) (PVN 21%)
1.2. A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR 0.10 (bez PVN) (PVN 21%)
1.3. A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.08 (bez PVN) (PVN 21%)
2. Informācijas izdruka no interneta un datu nesējiem:
2.1. A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.05 (bez PVN) (PVN 21%)
2.2. A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR 0.10 (bez PVN) (PVN 21%)
3. Dokumenta sastādīšana pēc klienta pieprasījuma 1 lapas puse izdrukas formā - EUR 1.16 (bez PVN) (PVN 21%)
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

16997

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28