Engures pagasta Bērzciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000794

Adrese:

"Bērzciema Kordoni", Bērzciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29690335 29690335 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sairīte Bicēna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900051985

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.12.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1279

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

781A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947.gada 13.martā Bērzciema bibliotēka atradās Engures ciema Bērzciema "Kresēs."

Darbība:

Nodrošina lasītājus ar grāmatām, periodiku, jaunumiem un informācijas tehnoloģijām. Piedāvā bezmaksas interneta lietošanu un maksas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Interneta izmantošana Bibliotēkā apmeklētājiem pieejami 4 datori
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Izdruka A4 formāts - 0.11 eiro centi
2. Skenēšana 0,52 eiro centi
3. Kopēšana A4 formāts - no 1 puses 0,08 eiro centi A4 formāts - no abām pusēm 0,12 eiro centi
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Engures novada Engures pagasta Bērzciema bibliotēka Bērzciema"Kordoni", Engures novads Pašvaldības īpašums 1920
Teritorijas kopējā platība (m2):

2850

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

137

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

110

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24

Pārējie:

86

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

590

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

510

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3618

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

114

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1713
Seriālizdevumi 1905
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 114

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

376

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6009

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 124 3993
Seriālizdevumi 252 2015
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 4 263

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1