Engures pagasta Bērzciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000794

Adrese:

Bērzciema Kordoni, Bērzciems, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
29690335 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Engures novada dome
Iestādes vietne Tukuma biblioteka
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma reģiona el. kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sairīte Bicēna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051985

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1279

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.06.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

781A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bērzciema bibliotēka atradās Engures ciema Bērzciema "kresēs'".

Darbība:

Bērzciema bibliotēka nodrošina lasītājus ar jaunāko literatūru un informāciju, piedāvā bezmaksas interneta lietošanu un maksas pakalpojumus-dokumentu izdruku, kopēšanu un skenēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 14:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un žurnālu izsniegšana
2. Datora un interneta izmantošana
3. Bibliotēkas rīkotie pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Melnbalta izdruka 0,09 par 1 lpp.
2. Krāsaina izdruka 0,21 par 1 lpp. 0,43 (ar attēlu) par 1 lpp.
3. Skenēšana 0,43 par 1 vienību
4. Kopēšana 0,07 par A4 formāta lpp. 0,10 par A4 formāta lpp. no abām pusēm 0,11 par A3 formāta lpp.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2850

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

137

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

167

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1272

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

790

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

482

Virtuālais apmeklējums:

169

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4440

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

175

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1970
Seriālizdevumi 2146
Pārējie dokumenti 324
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 54

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 25
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

386

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5471

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 104 3989
Seriālizdevumi 282 1481
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 9 259

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1