Engures pagasta Bērzciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000794

Adrese:

Bērzciema Kordoni, Bērzciems, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29690335 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Engures novada dome
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sairīte Bicēna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051985

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1279

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.06.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

781A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947.gada 13.martā Bērzciema bibliotēka atradās Engures ciema Bērzciema "Kresēs".

Darbība:

Bērzciema bibliotēka nodrošina lasītājus ar jaunāko literatūru, informāciju.Neierobežotu lietratūras un interneta saņemšanu, sniedzot apmeklētājiem nepieciešamos bezmaksas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 14:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Grāmatu un periodikas izsniegšana, inerneta izmantošanas bezmaksas pakalpojumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Izdruka melnbalta 0.09
2. Izdruka krāsaina (attēls) 0,43
3. Izdruka krāsaina 0,21
4. Tematiska pieprasījuma izpilde informācijas atlasīšana bibliotēkas datu bāzēs, bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana u.c. 0,71
5. Kopēšana A4 formāts no vienas puses A4 formāts no abām pusēm A3 formāts 0,07 0,10 0,11
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Engures novada dome
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1920

Teritorijas kopējā platība (m2):

2850

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

137

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

182

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

139

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1293

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

803

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

490

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

105

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Elektroniskie resursi 105

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

401

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2097

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5336

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5763 116 2097 3782
Seriālizdevumi 1268 285 1553
Elektroniskie resursi 1 1

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

10

Tematiskie pasākumi:

2