Engures pagasta Bērzciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000794

Adrese:

Bērzciema Kordoni, Bērzciems, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29690335 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Engures novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sairīte Bicēna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051985

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1279

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.06.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

781A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bērzciema bibliotēka atradās Engures ciema Bērzciema "Kresēs'".

Darbība:

Bērzciema bibliotēka nodrošina lasītājus ar jaunāko literatūru un informāciju, piedāvā bezmaksas interneta lietošanu un maksas pakalpojumus-dokumentu izdruku, kopēšanu un skenēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un žurnālu izsniegšana.
2. Datora un interneta izmantošana.
3. Bibliotēkas rīkotie pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Melnbalta izdruka A4 -0,11 EUR
2. Krāsaina izdruka. (attēls) A4-0,52 EUR
3. Krāsaina izdruka. A4 - 0,25 EUR
4. Tematiskā pieprasījuma izpilde. uzziņa 0.86 EUR
5. Skenēšana. 0.52 EUR
6. Kopēšana A4 formāts no vienas puses 0.08 EUR A4 formāts no abām pusēm 0.12 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bērzciema " Kordoni" Engures novads, Engures pagasts, Bērzciema "Kordoni" Pašvaldības īpašums 1920
Teritorijas kopējā platība (m2):

2850

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

137

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

104

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

82

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

691

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

560

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

131

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3640

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

142

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1809
Seriālizdevumi 1831
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 142

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

411

Izslēgto dokumentu kopskaits:

249

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5633

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 129 249 3869
Seriālizdevumi 282 1763
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 259

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1