Engures novada Engures pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000792

Adrese:

Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 24400168 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Engures Pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Rorbaha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052001

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1280

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

728A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923,gadā Kultūras fonda grāmatu dāvinājumu saņēma Latvijas jaunatnes savienības Engures organizācijas pārstāvniecība, vēlāk tika izveidota Latvijas Jaunatnes Engures organizācijas bibliotēka, kas pēc tam ieguva publiskās bibliotēkas statusu.

Darbība:

Lasītāju apkalpošana, krājumu komplektēšana un apstrāde, uzziņu un informācijas darbs, iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājuma izmantošana, bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana, lasīšanas veicināšanas aktivitātes, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju piedāvājums, sadarbība ar citām reģiona, novadu bibliotēkām, masu pasākumu organizēšana

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 18:00
Otrdiena 8:30 18:00
Trešdiena 8:30 18:00
Ceturtdiena 8:30 18:00
Piektdiena 8:30 17:00
Sestdiena 10:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un periodikas izsniegšana
2. Interneta un datora izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka (melnbalta) 1 lpp 0.11 EUR
2. Izdruka (krāsaina) 1 lpp attēls 0.52 EUR
3. Izdruka (krāsaina) 1 lpp 0.25 EUR
4. Skenēšana 1 lpp 0.52 EUR
5. Tematiskā pieprasījuma izpilde ( informācijas atlasīšana bibliotēkas datu bāzēs, bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana u.c.) 1 uzziņa 0.86 EUR
6. Kopēšana A4 formāts no vienas puses 1 lpp 0.08 EUR
7. Kopēšana A4 formāts no abām pusēm 1 lpp 0.12 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

132

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

337

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

105

Pārējie:

232

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5198

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4484

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

714

Virtuālais apmeklējums:

503

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11172

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

378

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9850
Seriālizdevumi 1322
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 58

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 68
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 68
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

485

Izslēgto dokumentu kopskaits:

301

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7642

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 171 6908
Seriālizdevumi 314 301 734
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 26 302

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1