Engures novada Engures pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000792

Adrese:

Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 24400168 26375859 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Engures novada dome
Citas iestādes vietne Tukuma biblioteka
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Indra Gīle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000052001

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1280

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

728A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923.gadā Kultūras fonda grāmatu dāvinājumu saņēma Latvijas jaunatnes savienības Engures organizācijas pārstāvniecība, vēlāk tika izveidota Latvijas Jaunatnes Engures organizācijas bibliotēka, kas pēc tam ieguva publiskās bibliotēkas statusu.

Darbība:

Lasītāju apkalpošana, krājumu komplektēšana un apstrāde, uzziņu un informācijas darbs, iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājuma izmantošana, bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana, lasīšanas veicināšanas aktivitātes, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju piedāvājums, sadarbība ar citām reģiona, novadu bibliotēkām, masu pasākumu organizēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00
Otrdiena 08:30 18:00
Trešdiena 08:30 18:00
Ceturtdiena 08:30 18:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 10:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana
2. Datubāzu izmantošana Lursoft, Letonika
3. Internets, Wi Fi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Lappuse izdruka melnbalta 0,09
2. Izdruka krāsaina (attēls) 0,43
3. Izdruka krāsaina 0,21
4. Skenēšana 1 lpp 0,43
5. Tematiska pieprasījuma izpilde (informācijas atlasīšana datu bāzēs, bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana 0,71
6. Kopēšana A4 formāts no vienas puses A4 formāts no abām pusēm A3 formāts 0,07 0,10 0,11
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1962

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

132

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

307

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

97

Pārējie:

210

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4022

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2762

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1260

Virtuālais apmeklējums:

42

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11019

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

411

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9686
Seriālizdevumi 1333
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 280

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 63
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 63

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

470

Izslēgto dokumentu kopskaits:

301

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7458

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 169 6737
Seriālizdevumi 301 301 721
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 32 276

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1