Embūtes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000463

Adrese:

Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63455399 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Indra Fjodorova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000059071

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0389

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

624A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1955.gadā.( Pēc inventāra grāmatu ierakstiem.) Pēc novadpētniecības materiāliem bibliotēka Embūtes apriņķī darbojusies no 1918. gada. Bibliotēka darbojusies izglītības biedrības "NĀKOTNE"paspārnē. Bibliotēkā bijuši 800 sējumi un 52 biedri.

Darbība:

Bibliotēka Embūtes pagastā ir kultūras, izglītības un informācijas centrs. Bibliotēkas galvenais uzdevums ir iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās. Internets un citi datorpakalpojumi. Bezvadu internets. Elektronisko katalogu datubzu izmantošana. Pasākumi un izstādes. Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām. Datorpakalpojumu izmantošana. Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni,u.c. Tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana. Bibliotēkas krājumā neesošo grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām SBA
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Printēšanas pakalpojumi. Kopēšanas pakalpjumi. EUR 0.28 EUR 0,07
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Teritorijas kopējā platība (m2):

214

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

51

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

93

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Pārējie:

80

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2801

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2722

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

79

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4816

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

663

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 820
Seriālizdevumi 3996
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 79

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

333

Izslēgto dokumentu kopskaits:

250

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2285

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 73 2024
Seriālizdevumi 260 250 260
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 629

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1