Embūtes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000463

Adrese:

Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63455399 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Indra Fjodorova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000059071

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0389

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

624B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1955.gadā.( Pēc inventāra grāmatu ierakstiem.) Pēc novadpētniecības materiāliem bibliotēka Embūtes apriņķī darbojusies no 1918. gada. Bibliotēka darbojusies izglītības biedrības "NĀKOTNE"paspārnē. Bibliotēkā bijuši 800 sējumi un 52 biedri.

Darbība:

Bibliotēka Embūtes pagastā ir kultūras, izglītības un informācijas centrs. Bibliotēkas galvenais uzdevums ir iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām
2. Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
3. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni u.c.
4. Elektronisko katalogu datubzu izmantošana
5. Pasākumi un izstādes Tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
6. Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošo grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām SBA
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Printēšanas pakalpojumi EUR 0.28
2. Kopēšanas pakalpjumi EUR 0,07
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

214

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

51

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

64

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8

Pārējie:

56

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1071

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1061

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1806

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 761
Seriālizdevumi 1045
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 10

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

412

Izslēgto dokumentu kopskaits:

612

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

2015

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 152 372 1754
Seriālizdevumi 260 240 260
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 9 638

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1