Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012775

Adrese:

Skola, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov., LV-3310

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63345142 @ 63345142
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aiga Ciekale

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0853

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 15:00 16:00
Otrdiena 7:30 8:30
Trešdiena 7:30 8:30
Trešdiena 10:00 12:00
Trešdiena 14:30 16:00
Piektdiena 7:30 8:3
Piektdiena 14:30 16:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

90

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

83

Pārējie:

7

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1101

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1012

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

89

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7673

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7512 7512
Seriālizdevumi 161 161
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2344 2344
Bērnu grāmatas 1546 1546

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1