Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000327

Adrese:

Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28450069 @
Pagasta pārvaldē 29258023 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Jelgavas novada dome
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Dzirnieku bibliotēka
Sociālie tīkli www.facebook.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rudīte Šturme

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1356

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

469B

Akreditācijas datums:

28.08.2018

Akreditācijas termiņš:

28.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1920.gadā Jaunsvirlaukas pagastmājā, pastāvīgā adrese no 2008.gada 01.07. ir Jelgavas novads,Jaunsvirlaukas pagasts-Ievu-12 (arī amatniecības centrs-Jaunlīdumi, bijusī Dzirnieku krievu tautības skolēnu pamatskola. No 2015.gada mainīts adreses nosaukums no filiāles Jaunlīdumi uz ielas nosaukumu -IEVU-12.

Darbība:

Bibliotēkā lietotāji var izmantot bezmaksas internetu , Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu, kurā var rezervēt nepieciešamo literatūru no 63 bibliotēku krājumiem, SBA pakalpojumus . Bibliotēkas lietotājiem pieejamas tiešsaistes datubāzes Lursoft laikrakstu bibliotēka , periodika.lv., zudusilatvija.lv., letonika.lv., filmas.lv., un citas. Viena no jaunākajām iespējām autorizētajiem lietotājiem ir lasīt e-grāmatas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00-12.30
Piektdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00-12.30
Trešdiena 08:30 13:00 Arī metodiskā diena, ja nav semināru un mācību atrodos darbā bibliotēkā.
Sestdiena 00:00 00:00 Brīvdiena
Svētdiena 00:00 00:00 Brīvdiena
Papildu informācija:

Lasītājiem pieejamās darba dienas un laiks-otrdien, trešdien un piektdien-kopā 20 stundas.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar IT pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Uzziņu sniegšana Informācijas meklēšana, izmantojot bibliotēkas krājumu un tiešsaistes datubāzes
4. Bērnu stūrītis Rotaļlietas, pirsmkolas vecuma bērnu grāmatas, galda spēles. Pasaku lasīšanas pēcpusdienas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, printēšana :
1.1. Melnbalta - A4 formāts 1 lapa no vienas puses 0.08 vienpusēji, 0.15 eirocenti divpusēji
1.2. Attēli melnbalti 0.17eiroc. vienpusēji, 0.31.eiroc. divpusēji.
1.3. Krāsu apdruka virs 20% no vienas puses 0.21 eiroc. vienpusēji., 0.41 eiroc. divpusēji
1.4 pilnas lapas krāsaina apdruka 0.62 eiroc. vienpusēji, 0.81 eiroc. divpusēji
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Amatniecības centrs -"Jaunlīdumi", vienā ēkā arī aktivitāšu centrs "Dzirnieki" un Dzirnieku bibliotēka Ievu-12 Pašvaldības īpašums 1971
Teritorijas kopējā platība (m2):

3000

Papildu informācija par ēkām:

Bibliotēka atrodas pagasta ēkā-Aktivitāšu centrā "DZIRNIEKI", Ievu-12.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

2

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

139

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

36

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1625

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1271

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

354

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2105

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

136

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 858
Seriālizdevumi 1247
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 116

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

684

Izslēgto dokumentu kopskaits:

795

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5456

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 153 221 4420
Seriālizdevumi 531 574 1036
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 9 1 21

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1