Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000327

Adrese:

Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27851708 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Iestādes vietne Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Jelgavas b-kas reģionālais kopkatalogs
Sociālie tīkli www.draugiem.lv Dzirnieku bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rudīte Šturme

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009118031

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1356

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

469B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1920.gadā Jaunsvirlaukas pagasta pagastmājā, pastāvīgā adrese no 2008.01.07. ir Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts (Jaunlīdumi- bijusī Dzirnieku krievu tautības skolēnu pamatskola), no 2015.gada mainīts adreses nosaukums no Jaunlīdumi- uz ielas nosaukumu IEVU-12.

Darbība:

Bibliotēkā pieejams bezmaksas internets, e-kopkatalogs, SBA pakalpojumi , grāmatu rezervēšana. B-kas lietotājiem pieejami bezmaksas portāli- periodika.lv., zudusīlatvija.lv., letonika.lv., ., latvijasfilmas., lasāmkoks.lv., news.lv Maksas pakalpojum i b-kā ir-Printēšana,kopēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00 Metodiskā diena,bet ja nav mācības vai semināri-bibliotēkas pakalpojumi pieejami lietotājiem
Trešdiena 08:00 16:00 Katra mēneša pirmā trešdiena pieejama ciemata-MEŽCIEMS iedzīvotājiem kā izsniegšanas punkts (bibliotēka brauc pie JUMS). Informācija ir gan novada mājas lapā, gan portālā draugiem.lv un novada avīzē.
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Sestdien, svētdien slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets datoru ar IT pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm,konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Uzziņu sniegšana Dažādu atļauto jautājumu -atbildes,kā arī palīdzēt rast risinājumu ar IT palīdzību, vai enciklopēdiju palīdzību un tml.
4. Bērnu stūrīša izmantošana Kopīgi ar mazajiem bērniem -pasaciņu lasīšana,spēļu izmantošana un iepazīšanās ar skaņu grāmatiņām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, printēšana (melnbalta) A4 formāts 1 lapa no vienas puses 0.07.eur
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, printēšana (krāsaina) Krāsu apdruka līdz 20% no vienas puses 0.28 eur
3 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, printēšana (krāsaina) Krāsu apdruka virs 20% no vienas puses 0.71 eur
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1971

Teritorijas kopējā platība (m2):

3000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

240

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

166

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1875

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1577

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

298

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2718

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

57

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 988
Seriālizdevumi 1730
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6
Bērnu grāmatas 51

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

729

Izslēgto dokumentu kopskaits:

760

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5767

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 190 222 4779
Seriālizdevumi 539 538 977
Audiovizuālie resursi 6
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 2
Bērnu grāmatas 13 10 401

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google