Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013212

Adrese:

Lamiņu muiža, Lamiņi, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63155211 @ 63155210
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Dzirciema internātpamatskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nataša Leitarte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4320900212

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0918

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2792

Akreditācijas datums:

06.01.2014

Akreditācijas termiņš:

07.01.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Skolas nosaukums veidojies pēc kādreizējā ciema nosaukuma.

Darbība:

Skolā ,pēc 9.kl. pabeigšanas, mācības var turpināt arodklasēs. Tās beidzot, skolēni iegūst sekojošas profesijas: Galdnieka palīgs, pavāra palīgs. Skolā darbojas daudz interešu izglītības pulciņu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 14:00
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1860

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

44

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

96

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

33

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3825

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1305

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2520

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15231

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9995

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13756
Seriālizdevumi 1465
Audiovizuālie resursi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 301

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

215

Izslēgto dokumentu kopskaits:

329

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8001

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7935 79 149 7865
Seriālizdevumi 180 136 180 136
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4756 37 147 4646

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

6

Tematiskie pasākumi:

4