Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012557

Adrese:

Skola, Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4118

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28744692 @

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1061

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:30 15:30
Otrdiena 13:30 16:30
Trešdiena 12:30 15:00
Ceturtdiena 13:30 14:30
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

42

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

28

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Pārējie:

3

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

324

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

173

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

151

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

420

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

420

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 361
Seriālizdevumi 59

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

64

Izslēgto dokumentu kopskaits:

91

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6491

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6518 64 91 6491
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1497 1497

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0